28. november 2019

Regnskab Øvrige - Lovgivning og fortolkning

Vær godt forberedt til de nye referencerenter

Både i Danmark og internationalt arbejdes der på at indføre nye referencerenter. Overgangen kan medføre forskellige risici for finansielle virksomheder. Finanstilsynet anbefaler derfor, at danske finansielle virksomheder forbereder sig på overgangen.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qxEn IBOR, Interbank Offered Rate, angiver gennemsnittet af den rente, som en række kreditværdige banker vurderer, at de vil kræve for at låne ud, til en anden kreditværdig bank. IBORs er altså baseret på skøn. Omsætningen i interbankmarkederne er faldet markant efter finanskrisen. Dette har svækket robustheden og tilliden til IBORs.

Der arbejdes derfor i Danmark og internationalt på at overgå til alternative referencerenter. Overgangen fra IBORs til alternative referencerenter er dog forbundet med store usikkerheder. Det er derfor vigtigt, at de finansielle virksomheder ikke blot venter og ser tiden an, da det er en kompleks og krævende opgave at overgå til nye referencerenter.

En ordentlig og stabil overgang forudsætter en videreudvikling af den foretrukne danske alternative referencerente. Et vigtigt element heri er, at den danske finansielle sektor udvikler en terminsstruktur, så der kan blive handlet finansielle produkter baseret på den nye referencerente.

Udviklingen af en terminsstruktur for de alternative referencerenter er en essentiel komponent i at kunne udbyde produkter, der kan erstatte IBOR. Der er som udgangspunkt to måder at udvikle en terminsstruktur på:

  • Ved at udlede markedets forventninger til fremtidige renter – en fremadskuende terminsstruktur
  • Ved at beregne den gennemsnitlige rente ud fra historiske observationer – en bagudskuende terminsstruktur.

Fremadskuende terminsrenter kræver, at de relevante markeder har høj omsætning og mange transaktioner.

Du kan læse mere om overgangen fra IBORs til alternative referencerenter her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu