CaseWare

CaseWare-løsningen er en professionel it-løsning, der understøtter opgaver i relation til revision og regnskab. 

Løsningen er modulbaseret. Ved at kombinere flere moduler er det muligt at gennemføre alle opgaver i forbindelse med årsregnskaber, revision og indberetning i et og samme system. 

CaseWare er egnet til løsning af opgaver hos såvel revisorer som hos virksomheder.