Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder

Bestil regnskabsvejledningen i bogform eller download den gratis som pdf.


Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder er opdateret med de nyeste regler i årsregnskabsloven, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Priser

Du kan bestille regnskabsvejledningen i bogform. Prisen pr. bog er som følger:

Medlemmer: 250 kr.
Ikke-medlemmer: 400 kr.
Studerende: 100 kr.

Priserne er ekskl. moms og porto.

Bestil regnskabsvejledningen i bogform

Du kan bestille regnskabsvejledningen i bogform ved at udfylde nedenstående formular.

This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required

Medlem af FSR - danske revisorer *

Looks good!
Please select a value
Looks good!
Please select a value
This field is required

Regnskabsvejledningen kan downloades gratis i nedennævnte fire pdf-filer:

Du kan også downloade den samlede regnskabsvejledning inkl. appendikser og model B og C (380 sider).

Ændringer i den ajourførte regnskabsvejledning

I forhold til udgaven fra marts 2016 er 2020-udgaven ajourført på følgende områder:

 • Regnskabsvejledningen er ajourført med ændrede regler i årsregnskabsloven og selskabsloven, herunder ændringerne til årsregnskabsloven, som skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere

 • Vejledningens nye kapitel 8A beskriver de nye muligheder for at indregne og måle indtægter fra kontrakter med kunder efter IFRS 15

 • Vejledningens nye kapitel 14A beskriver de nye muligheder for at indregne og måle leasingkontrakter efter IFRS 16

 • Der er nye afsnit og ændringer, eksempelvis: 

  • Det nye begreb Kapitalinteresser (afsnit 16.2 og nyt appendiks B)

  • Usikre skattepositioner (afsnit 10.4)

  • Poster i egenkapitalen (afsnit 21.1 – 21.6)

  • Nedtagnings- og istandsættelsesomkostninger (afsnit 22.5)

  • Virksomhedssammenslutninger (ændringer i kapitel 35)

 • Årsregnskabslovens nye notekrav er indarbejdet i vejledningen samt i appendiks 

 • Der er redaktionelle og formuleringsmæssige ændringer

 • Årsrapportmodellerne i appendiks er ajourført. De nye muligheder for at anvende IFRS 15 og 16 er ikke indarbejdet i årsrapportmodellerne

 • De særlige krav om CSR mv., der reguleres i ÅRL § 99 a og 99 b, gælder for store klasse C-virksomheder. Henset til regnskabsvejledningens primære målgruppe omtales disse regler fortsat kun meget sporadisk i vejledning og årsrapportmodeller.  

Informative årsrapporter

Det er naturligvis frivilligt for virksomhederne at følge anbefalingerne i regnskabsvejledningen, der går ud over årsregnskabslovens minimumskrav. Mere informative årsrapporter kan imidlertid indebære fordele for både virksomheden og dens centrale samarbejdspartnere, eksempelvis i form af lavere lånerenter. Regnskabsvejledningen og årsrapportmodellerne indeholder masser af inspiration til, hvordan regnskabsopstillinger kan præsenteres, og hvordan oplysninger og beskrivelser konkret kan formuleres i årsrapporten.

Del til: