Nyhedstjenesten

Styrk dialogen med dine kunder

Med Nyhedstjenesten kan du styrke dialogen med dine kunder og samarbejdspartnere. 

Ved at abonnere på DIN REVISOR INFORMERERs Nyhedstjeneste kan du to gange om måneden downloade og videresende en aktuel, relevant nyhed på den platform, du måtte ønske: LinkedIn, hjemmesiden, elektronisk nyhedsbrev eller blot sende på mail til udvalgte kunder. 

Nyhederne har samme karakter, som du kender fra DIN REVISOR INFORMERER og være skrevet af vores dygtige fagkonsulenter. Vi lægger vægt på, at alle nyheder er målrettet læsernes interesser og er skrevet i øjenhøjde med disse. 

Om tjenesten

Du får adgang til to månedlige nyheder inden for skat, regnskab, revision eller andre emner inden for økonomi og virksomhedsdrift alle årets måneder undtagen juli. Det er dig frit for at benytte de nyheder, som du finder relevante. Årets 22 nyheder vil være tilgængelige på en hjemmeside, som kun abonnenter har adgang til. Her kan du downloade tekst og grafik, som du derefter kan videreformidle på den eller de kommunikationsplatforme, som du ønsker. 

Et billigt supplement til din øvrige kommunikation

Abonnementsprisen afhænger af antallet af medarbejdere på jeres kontor. Månedsprisen er 50 kroner per medarbejder på kontoret (minus 1 indehaver). Hvis I eksempelvis er seks medarbejdere på kontoret, udgør månedsprisen 5x50 kroner = 250 kroner. Kun abonnenter af DIN REVISOR INFORMERER kan abonnere på Nyhedstjenesten. 

Test løsningen

Ved at klikke på linket her kan du se og downloade en test, som du gratis kan videreformidle, hvis du er abonnent på DIN REVISOR INFORMERER. 

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du henvende dig til redaktør Jan Wie på tlf: 4193 3128 eller mail: jwi@fsr.dk.

Artiklerne fra DIN REVISOR INFORMERERs Nyhedstjeneste er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. FSR – danske revisorer og redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Ved bearbejdning og ændring af artiklerne til videresendelse fraskriver FSR – danske revisorer sig ethvert ansvar. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning.

Bestil abonnement

Når du tegner et abonnement, binder du dig for de kommende tre måneder. Derefter kan du opsige abonnementet med én måneds varsel.

This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required

Del til: