Nyhed fra Nyhedstjenesten, februar 2020

Download nyheden, som du frit kan bruge på dine egne platforme. Linket findes i toppen af nyheden.


Hent nyheden i word-format.

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil.

Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil.

Erhvervsmæssig kørsel

Det er en betingelse, at kørslen i egen bil er erhvervsmæssig i lovens forstand.

Kørsel mellem forskellige arbejdspladser anses altid for erhvervsmæssig, mens der gælder særlige regler mellem bolig og arbejdsplads. Hvis du kører fra din bolig og direkte ud til en kunde eller en arbejdsplads, er kørslen som udgangspunkt også erhvervsmæssig, men du kan blive omfattet af 60-dages-reglen. Den går ud på, at Skattestyrelsen anser kørsel mellem bopæl og samme arbejdsplads i mere end 60 dage til samme arbejdsplads i løbet af en 12-måneders periode for at være privat fra dag 61.

Kørebog og kontrol

Det er yderligere en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse, at du udarbejder et kørselsregnskab, og at kørselsregnskabet kontrolleres og godkendes af din arbejdsgiver.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du finde et eksempel på en kørebog.

Følgende oplysninger skal fremgå af kørebogen:

  • dato for kørsel
  • kørslens destination (angives så tydeligt, at der ikke kan være tvivl)
  • kørslens formål
  • antal kørte kilometer
  • beregning efter de korrekte satser
  • kørslen er i medarbejderens eget køretøj (angiv bilens nummerplade).

Det er ikke et krav, at du skal bruge en bestemt blanket, men det kan være en fordel at bruge den samme opstilling fra gang til gang.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse:

År

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

2019

3,56 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

2020

3,52 kr. pr. km

1,96 kr. pr. km

 

Lønmodtager

Det er en betingelse, at du anses som lønmodtager i virksomheden. For at blive anset som lønmodtager skal du skal modtage løn fra virksomheden, og det må ikke være et ubetydeligt eller symbolsk beløb. Der foreligger ingen faste retningslinjer for, hvad et ikke-ubetydeligt beløb er, men hvis man får mindstelønnen for sit arbejde, bør man være på den sikre side.

Forbud mod bruttolønsordning

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen indeholder et forbud mod bruttolønsordning, hvad angår skattefri kørselsgodtgørelse. Du må altså ikke aftale med virksomheden, at du går ned i løn som betingelse for at modtage skattefri godtgørelse. Hvis du indgår en aftale om bruttolønsnedgang, betyder det, at du skal betale skat af godtgørelserne.


Artiklerne fra DIN REVISOR INFORMERERs Nyhedstjeneste er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. FSR – danske revisorer og redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Ved bearbejdning og ændring af artiklerne til videresendelse fraskriver FSR – danske revisorer sig ethvert ansvar. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning.

Del til: