Medlemsmediet SIGNATUR har som overordnet målsætning at være en inspirationskilde og et værdifuldt redskab i det daglige arbejde for foreningens medlemmer og medlemsvirksomheder.


SIGNATUR henvender sig primært til FSR - danske revisorers medlemmer og har desuden relevans for andre fagfolk, som interesserer sig for revision, regnskab, skat, finansiering og jobbet som revisor. 

Artiklerne fra nyhedsbrevet er tilgængelige for alle og kan løbende læses på foreningens hjemmeside. Du kan læse artiklerne i den rækkefølge, de har været bragt på SIGNATURs hjemmeside.

Tidligere udkom magasinet SIGNATUR i en printet udgave, som blev postomdelt til foreningens medlemmer. Disse magasiner har vi samlet i et digitalt arkiv, og hvis du ønsker at læse en artikel fra et af disse magasiner, kan du søge i arkivet.