Digital transformation

Revisorbranchen har historisk set formået at udvikle sin forretningsmodel og sine ydelser effektivt og været hurtig til at udnytte mulighederne ved ny teknologi.


Den digitale udvikling, som vi ser udfolder sig i disse år i alle dele af samfundet, betyder også store forandringer for revisorerne og giver helt nye muligheder for branchen. De muligheder vil FSR – danske revisorer sammen med vores medlemsvirksomheder gerne udvikle og bruge til gavn for erhvervslivet og den offentlige sektor. Og for en stærk dansk konkurrenceevne. Derfor har foreningen samlet viden og anbefalinger om den digitale transformation og nye teknologiers betydning for revisorbranchen i en rapport under navnet Digital transformation.

Der er input fra branchen fordelt på både store og små revisionsfirmaer, ligesom offentlige myndigheder, forretningsaktører tæt på branchen og foreningens eget sekretariat har givet mange bidrag.

En undersøgelse fra marts 2018 udarbejdet af FSR – danske revisorer viser, at små og mellemstore virksomheder i Danmark har gode muligheder for at forbedre konkurrenceevnen gennem anvendelse af ny teknologi.

Del til: