Ingen låner penge ud med bind for øjnene

Hvorfor skal virksomhederne aflægge en årsrapport, der går ud over lovgivningens minimumskrav? Få et hurtigt overblik over anbefalingerne i Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder og de gode argumenter.


Som revisor er du din kundes regnskabsekspert og oftest den nærmeste rådgiver inden for en lang række af områder. Den ekspert- og rådgiverrolle kan med fordel bruges i forbindelse med din kundes udarbejdelse af årsregnskaber og interne regnskaber.

Brug revisorarket til inspiration og overblik
FSR – danske revisorer har i et ark samlet en række anbefalinger fra Regnskabsvejledningen 2016, hvor det for de fleste virksomheder er relevant at gå ud over årsregnskabslovens minimumskrav og derigennem aflægge et informativt regnskab, der skaber værdi.

Arket fokuserer ligeledes på, at ingen låner penge ud med bind for øjnene. Der er flere gode argumenter for, at den eksterne årsrapport med fordel kan indeholde flere oplysninger end lovens minimumskrav, eller at det suppleres med et internt regnskab, der indeholder flere relevante oplysninger, end der fremgår af virksomhedens årsrapport.

Flere analyser og undersøgelser slår fast, at årsrapporten er bankens vigtigste kilde til information og at informative regnskaber skaber tillid mellem samhandelspartnere og kan være med til at mindske långivers krav til sikkerhedsstillelse. Få flere gode argumenter i revisorarket.

Del til: