Når tale er guld og tavshed bliver sølv

Det kan være svært at vurdere, hvor talepligten begynder, eller hvor tavshedspligten ender. Vi har udarbejdet et notat, som kan anvendes som startpunkt i konkrete situationer, hvor myndigheder, domstole eller andre kræver oplysninger af dem.


Alle revisorer kommer ud for sager, hvor de er usikre på, hvor talepligten begynder, eller hvor tavshedspligten ender. Etikudvalget i FSR – danske revisorer har i samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet et opslagsværk, som kan anvendes som et startpunkt for revisorers overvejelser i de situationer, som præsenteres i notatet.

Notatet hedder ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning” og er et stamnotat i den forstand, at revisorer kan konsultere det som et startpunkt i konkrete situationer, hvor myndigheder, domstole eller andre kræver oplysninger af dem.

 

Del til: