Salgsmodning

En række danske virksomheder står over for et generationsskifte, men kan ikke sælges. FSR - danske revisorer har tidligere udsendt to publikationerne om salgsmodning til inspiration for arbejdet med at forberede salg af virksomheder.


HISTORISK | En del virksomheder vil muligvis ikke kunne sælges, fordi de ikke besidder de karakteristika, virksomhedskøberne efterspørger. Hermed taber virksomheden værdi. Andre virksomheder kan muligvis sælges - men kun efter en lang og slidsom salgsproces - og ikke nødvendigvis med det bedste resultat.

Ændrede markedsforhold, globalisering mv. stiller øgede krav til virksomhedens ledelse og størrelse, hvilket i sidste ende kan få betydning for ejerskabet af virksomheden.  

Salgsmodning er et udtryk for de handlinger og tiltag, der gennemføres i en virksomhed for at fremme muligheden for et succesfuldt salg af virksomheden. 

FSR - danske revisorer har udsendt to publikationer om salgsmodning:

Introduktionen er målrettet revisors kunder, mens den mere deltaljerede gennemgang er målrettet revisorer og studerende.

Del til: