07. juni 2021

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Vagtskifte hos FSR - danske revisorer

Charlotte Jepsen stopper efter 13 år som administrerende direktør i FSR – danske revisorer. Ny administrerende direktør bliver Lars Storr-Hansen, der tidligere har været administrerende direktør i Dansk Byggeri og erhvervsudviklingsdirektør i Dansk Industri.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147I lyset af, at FSR – danske revisorer står foran en ny flerårig strategiperiode er bestyrelsen og administrerende direktør Charlotte Jepsen blevet enige om, at tiden er rigtig til et vagtskifte i ledelsen af foreningen. Bestyrelsen og Charlotte Jepsen takker hinanden for 13 gode år og et fantastisk godt samarbejde.

Bestyrelsesformand Lars Kronow vil gerne fremhæve den meget store indsats, som Charlotte Jepsen har ydet for foreningen. En indsats, der har skabt store og varige forandringer i foreningen og i revisorbranchen i de seneste år.

"FSR – danske revisorer har undergået store forandringer under Charlottes ledelse, og det skal vi fortsætte med fremover. Vi er i fuld gang med at lægge strategien for de kommende år og med at overveje, hvordan vi bygger fremtiden både for nuværende og kommende revisorer. Til efteråret forventer vi at præsentere en konkret plan med samtlige strategiske valg og must-win battles for foreningen og branchen. Vi har et meget stærkt og solidt udgangspunkt og fundament til at designe retningen for revisorbranchen og for FSR – danske revisorer i fremtiden. Det har Charlotte en stor del af æren for", siger Lars Kronow.

Charlotte Jepsen mener efter 13 år ved roret, at tidspunktet er det rette til et ledelsesmæssigt skifte og til at prøve kræfter med nye udfordringer:  

"Jeg vil gerne takke bestyrelsen og alle foreningens medlemmer for de mange gode år i spidsen for FSR – danske revisorer. Jeg er stolt af de forandringer og resultater, vi sammen har skabt. Vi er lykkedes med at komme i mål med en række politiske signaturprojekter og mærkesager, som har forbedret branchens rammevilkår. Foreningen har fået en stærk stemme i samfundsdebatten, som der bliver lyttet til. Alt sammen noget, der har bidraget til en meget høj medlemstilfredshed og tilfredshed med foreningens ydelser, der opleves som relevante og med høj kvalitet", udtaler Charlotte Jepsen, og tilføjer:

"Bestyrelsen og jeg er sammen blevet enige om, at nu er det rigtige tidspunkt til at give stafetten videre til en ny direktør. Vagtskiftet giver mig mulighed for at afsøge nye udfordringer i mit arbejdsliv. Det ser jeg frem til og til at prøve kræfter med nye udfordringer, hvor jeg blandt andet kan bruge de erfaringer og resultater, jeg har med mig fra FSR – danske revisorer”.

Bestyrelsesformand Lars Kronow fremhæver, at der har været gode og konstruktive drøftelser om de fremadrettede prioriteringer for foreningen, herunder også om valg af en ny leder:

"Jeg er utrolig glad for, at vi allerede i dag kan præsentere Lars Storr-Hansen som ny administrerende direktør i FSR – danske revisorer. Vi har i fællesskab sikret en meget smidig overgang til en ny ledelse. Det er meget positivt og til gavn for hele foreningen. Med valget af Lars Storr-Hansen er der desuden fundet en dygtig og kompetent afløser med mange års erfaring fra organisationsverdenen og fra Christiansborg, som, jeg er sikker på, kan tage over og være med til at præge branchen og den nye strategi".

Lars Storr-Hansen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og var fra 2008-2020 administrerende direktør for Dansk Byggeri. Lars har senest været erhvervsudviklingsdirektør i Dansk Industri. Lars Storr-Hansen glæder sig meget til de nye udfordringer:  

"Jeg er meget glad og stolt over at få mulighed for at stå i spidsen for FSR – danske revisorer. Revisorbranchen har en helt central rolle i forhold til at skabe tillid og troværdighed om virksomhedernes regnskaber. Det er en rolle, som er blevet meget tydelig her under coronakrisen, hvor revisorerne har været med til at sikre, at de mange milliarder af kroner, der er udbetalt i kompensation, er nået sikkert ud til virksomhederne. Jeg hæfter mig samtidig ved, at FSR – danske revisorer nyder stor respekt hos politikere og myndigheder som en troværdig og pålidelig samarbejdspartner. Det giver os et meget stærkt fundament at bygge videre på", siger Lars Storr-Hansen.

Charlotte Jepsen fratræder sin stilling per 30. juni 2021. Lars Storr-Hansen tiltræder som ny administrerende direktør for FSR - danske revisorer den 16. august 2021.

I perioden fra Charlotte Jepsens fratræden og frem til Lars Storr-Hansens tiltræden, vil foreningens faglige direktør, Camilla Hesselby, varetage rollen som konstitueret administrerende direktør for FSR – danske revisorer.

Der vil i den nærmeste fremtid blive annonceret en dato for en reception, hvor der vil være mulighed for sige tak til Charlotte Jepsen og byde velkommen til Lars Storr-Hansen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber