29. januar 2020

CSR og bæredygtighed Internationalt - Fremtidens rapportering

Verdens største virksomheder ønsker ensartet rapportering for klima og verdensmål

Inden for den nærmeste fremtid vil virksomhedernes årsregnskaber indeholde bindende mål for reduktion af CO2-udledning, bæredygtighed m.m. Det vil skabe værdi for virksomhederne selv, deres samarbejdspartnere og investorer. Verdens fire største revisionshuse bakker op på globalt plan.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qx


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141I 2017 udstedte World Economic Forum’s International Business Council (IBC) et såkaldt ”Compact for Responsive and Responsible Leadership”, som er underskrevet af mere end 140 CEOs. Ønsket var, at årsregnskaberne fremover ville indeholde bindende og reviderede data for andre forhold i virksomheden end de rent finansielle. Det var således første gang, at verdens største virksomheder var nået til enighed om at indføre globale ESG-standarder.

Siden da har IBC behandlet nogle af de praktiske udfordringer, der er forbundet med at balancere kort- og langsigtede udfordringer for at sikre, at aktionærer og andre interessenter er tilfredse. Udfordringen har hidtil været, at der ikke eksisterer ens standarder, og at virksomhederne derfor er blevet frarådet at optage ESG-data i årsregnskaberne, da det i mange lande ville kunne føre til sagsanlæg fra investorer, hvis virksomheden ikke formår at reducere CO2-udledningen i det tempo, som ledelsen har oplyst.

IBC offentliggjorde en rapport på mødet World Economic Forum i Davos i sidste uge med forslag til, hvordan virksomheder bør måle og rapportere deres bæredygtige værdi, på et konsekvent og sammenligneligt grundlag.I rapporten foreslås der en række anbefalede oplysninger, som virksomhederne bør bruge i deres rapportering, under overskrifterne ’Principles of Governance’, ’Planet’, ’People’ og ’Properity. Anbefalingerne har til formål at ensarte virksomhedernes rapportering. IBC’s anbefalinger bygger i vid udstrækning videre på allerede eksisterende standarder fra fx Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). IBC’s beslutning om at anbefale ESG-standarder til at blive inkorporeret i årsregnskaberne, er et afgørende skridt mod at opnå en mere ensartet klimarapportering.  

Du kan læse rapporten fra IBC her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu