25. april 2019

Ugens kommentar 2019

Vi er enige med Erhvervsstyrelsen - behov for mere kontrol med virksomhederne

Kommentar, 25. april


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det var godt nyt for det danske selskabssystem, da Erhvervsstyrelsens direktør, Katrine Winding før påske i et større interview med JP Finans indviede offentligheden i, at styrelsen vil sætte ind mod svindelvirksomheder og opprioritere kontrolindsatsen.

Det er en indsats, vi støtter og længe har efterlyst i lyset af de mange sager om momskarruseller, skattesnyd samt manipulerede og fejlagtige årsregnskaber, som er blevet afdækket gennem de seneste år.

Erhvervsstyrelsens udmelding om opprioritering af kontrolindsatsen kommer på et tidspunkt, hvor Folketingets partier forhandler om, hvorvidt lempelserne af revisionspligten skal rulles helt eller delvist tilbage.

Forhandlingerne er netop en udløber af, at den offentlige kontrol med landets virksomheder har vist sig utilstrækkelig efter en periode med massive og ensidige liberaliseringer af regnskabs- og selskabsreglerne. Filosofien har tilsyneladende været, at ethvert krav til virksomhederne er en administrativ byrde, uden at det har været ordentligt overvejet, at et selskabssystem med få krav og restriktioner risikerer at blive en stor byrde for samfundet, hvis resultatet er, at der snydes og svindles i større omfang.

Derfor skal vi opfordre til, at de politikere, der i øjeblikket forhandler revisionspligt, noterer sig Erhvervsstyrelsens budskab: ”Vi har været rigtig dygtige til at gøre det let at drive virksomhed […] men vi skulle trykke hårdere på speederen i forhold til at sikre, at der var orden i penalhuset.”

Med det in mente er der grund til at genoverveje revisionspligten, og om man er gået for langt med lempelserne. Nye tal viser, at 140.000 selskaber har fravalgt revision. Heraf har 50.000 selskaber helt fravalgt revisor i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Det betyder naturligt nok flere fejl i regnskaberne og mere skattesnyd.

Vi noterer os også, at Erhvervsstyrelsen nævner revisorbranchen som et sted, hvor der er plads til forbedringer, når det gælder blandt andet vurderingserklæringer. Det tager vi alvorligt og har opfordret styrelsen til dialog om omfanget og karakteren af fejlene, så vi kan vejlede foreningens medlemmer og forebygge alvorlige fejl. Det er naturligvis ikke ligegyldigt, om der er tale om formelle fejl eller reelle fejl i vurderingerne.

I FSR – danske revisorer mener vi, at et effektivt selskabssystem bør bygge på en række sunde principper for ordentlighed og rimelighed: Først og fremmest skal det altid kunne svare sig at drive lovlydig virksomhed. Dernæst bør den offentlige kontrol med virksomhederne være koordineret og rettet mod de virksomheder, der bevidst snyder og begår mange og gentagne fejl. Og endelig skal der være fordele til de virksomheder, som gør sig umage med at efterleve reglerne og eksempelvis frivilligt lader sit årsregnskab gennemgå af en revisor.

I Danmark har vi grundlæggende et godt selskabssystem, hvor man på forskellig vis kan drive sin virksomhed med begrænset hæftelse mod til gengæld at skulle opfylde et kapitalkrav samt fremlægge et informativt årsregnskab. Det er en stærk og erhvervsvenlig model, som gør det muligt at drive virksomhed uden at sætte familiens økonomi over styr.

Det afgørende i modellen er balancen mellem fordele og krav. Med IVS´erne tippede balancen til den forkerte side, hvilket Folketinget heldigvis har reageret og repareret på. Det håber vi også, at de gør i forhold til lempelserne af revisionspligten.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu