01. februar 2018

Ugens kommentar 2018

Vi skal tage alle midler i brug for at give et digitalt løft til SMV’erne

Kommentar, 1. februar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Vi har i denne uge set to politiske udspil, som begge har den digitale transformation af erhvervslivet og samfundet som omdrejningspunkt. Dels en strategi for den digitale vækst, som understøtter, at vi som samfund kan udnytte mulighederne og høste gevinsterne ved Big Data, Internet of Things, kunstig intelligens og andre teknologiske nybrud. Dels et forsvarsforlig med 1,4 milliarder kroner til informations- og IT-sikkerhed, som på tværs af myndigheder og sektorer skal bidrage til at forebygge cyberangreb og samfundskritiske IT-nedbrud. 

Der er grund til at rose politikerne for det høje ambitionsniveau, når det gælder den digitale omstilling af erhvervs- og samfundslivet og sikkerheden i den forbindelse. Vi deler visionen om, at Danmark skal være digital frontløber. Vi har takket være vores CVR-register allerede i dag en unik position med omfattende data, som kan danne grobund for udvikling og vækst i erhvervslivet, og vi har et stærkt udgangspunkt i og med, at vi er et af de mest digitaliserede samfund i verden.

Udfordringen er, at vi taber terræn til andre lande. Danske virksomheder er ikke helt så gode som visse andre lande til at udnytte ny teknologi til at skabe og udvikle nye forretningsmodeller og services. Hertil kommer en særlig udfordring i forhold til de mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvor den digitale udvikling går langsommere. Det er særligt bekymrende, fordi SMV'erne er fundamentet og udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Det er her en stor del af fremtidens arbejdspladser bliver skabt.

Derfor er det vigtigt, at vi tager alle midler i brug for at gøre SMV’ernes digitale transformation nemmere. I den forbindelse er det meget positivt, at netop SMV'erne har et særligt fokus i regeringens digitaliseringsstrategi.

Vi har netop gennemført en undersøgelse, som viser, at SMV'erne er udfordrede i deres forretningsudvikling af manglende viden om de mange muligheder, som den nye teknologi rummer. Det digitale løft af SMV'erne, der er lagt op til i programmet SMV: Digital er et vigtigt bidrag og vil kunne tilføre viden og kompetencer til virksomhederne, så de kan foretage den digitale omstilling, der er nødvendig for at kunne klare sig konkurrencemæssigt. 

I den forbindelse er det vigtigt, at minde om, at det ikke handler om flere offentlige digitale vækstteams eller væksthuse. Det handler om, at virksomhederne bliver i stand til at bruge den nye teknologi aktivt og integreret i hverdagen og i deres forretning. Det kan være en digital platform i markedsføringen og kundedialogen, et automatiseret værktøj til at løse interne processer som for eksempel søgninger eller droner til at levere varer. Det handler om at bruge teknologien der, hvor det giver mening for den enkelte virksomhed og har en effekt på bundlinjen og markedspositionen. Det må ikke blive med digitalisering som det var med CSR for år tilbage, hvor alle talte om det, færre gjorde noget ved det, og sjældent var det en integreret del af forretningen.

Hvis vi skal indfri politikernes ambitioner om at gøre Danmark til digital frontløber, er det helt afgørende, at rammebetingelserne understøtter virksomhedernes investeringer i ny teknologi. I den forbindelse er det en selvstændig udfordring, at SMV'erne ikke investerer nok i ny teknologi og digital omstilling. Det viser vores undersøgelser. Derfor bør politikerne overveje at understøtte den digitale strategi for Danmark med positive økonomiske incitamenter, så flere SMV'ere kommer i gang med at investere i nye teknologiske løsninger, der kan udvikle deres forretning. Revisorerne peger på adgang til at straksafskrive som en effektiv måde at stimulere investeringerne.

I foreningen er vi opmærksomme på revisorbranchens vigtige rolle og har igangsat en handlingsplan, som skal sikre, at revisorerne sammen med deres kunder bliver i stand til at høste gevinsterne ved ny teknologi. Vi har blandt vores medlemmer nogle af de fremmeste rådgivere, som med afsæt i dataanalytics, kunstig intelligens og andre teknologier bistår virksomhederne med at vækste deres forretning - og hjælper, når det er gået galt og et cyberangreb har lagt forretningen ned.

Verden står ikke stille, den digitale transformation af samfundet vil fortsætte med uformindsket hast. For Danmark som nation handler det om, at komme med på toget, på første klasse i de forreste vogne – ikke en ståplads i bageste vogn. Med den seneste uges politiske udspil har vi købt billet til den rejse, nu skal billetten indløses.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu