21. juni 2018

Ugens kommentar 2018

Vi skal værne om branchens gode omdømme

Kommentar, 21. juni


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Et godt omdømme er noget, man konstant skal gøre sig fortjent til, og det har den danske revisorbranche tilsyneladende gjort. Berlingske Business har spurgt 3.500 erhvervsledere, som har givet andre virksomheder karakter på ni imageparametre, blandt andet deres evne til ledelse, innovation, kommunikation og til at levere ydelser af høj kvalitet. Resultatet blev offentliggjort op til den forgangne weekend, og der er grund til at være tilfredse i revisorbranchen.

Branchen står med tre ”højdespringere” på imagelisten generelt til fremgang, og det er især dygtige medarbejdere og kvalitet i ydelserne, der trækker revisorbranchen op. Det er et stærkt udgangspunkt for en profession, hvis eksistensgrundlag er at tilføre tillid og sikkerhed til beslutningsgrundlag, processer og systemer. Med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og tillidsskaber i dansk erhvervsliv er omdømme en central del af branchens ”license to operate”.

Den flotte placering hænger givetvis også sammen med, at det går godt i revisorbranchen i disse år. Vi har rekordomsætning, og kvaliteten i branchens ydelser i Danmark er generelt god. Den seneste rapport fra kvalitetskontrollen viste forbedringer, og der er langt imellem sager, hvor der rejses kritik af revisors arbejde. Samtidigt investeres der betydeligt i nye teknologiske løsninger, som kan styrke revisionen yderligere ved brug af dataanalyse, kunstig intelligens og machine learning. De store revisionsfirmaer er på flere felter frontløbere i den digitale transformation af dansk erhvervsliv, og det har naturligvis betydning for omverdenens opfattelse af professionen.

Men det har formentlig også betydning, at den danske revisorbranche ikke har været ramt af skandaler eller enkeltsager, som almindeligvis koster dyrt på imagekontoen. I en række andre lande er der et mere kritisk syn på revisorbranchen, som netop kan henføres til enkeltsager som økonomiske kollaps i toneangivende virksomheder og afsløringer som Paradise Papers, og som ikke alene har haft negativ betydning for branchen omdømme i de pågældende lande, men også affødt stærke politiske reaktioner med krav om yderligere regulering af branchen. Og lige netop i forhold til det politiske system har omdømmet stor betydning for muligheden for at kunne påvirke myndigheder og politikere.    

Udover at undgå dårlige sager er det derfor en vigtig del af revisorbranchens arbejde med omdømmet at minimere kløften mellem branchens ydelser og det politikerne forventer. Som branche har vi en vigtig opgave i at skabe gennemsigtighed og tydeliggøre værdien og indholdet af de ydelser, vi leverer, og det system vi arbejder under, så forventningerne er afstemte. Og vi har en vigtig opgave i at formidle de gevinster for kvaliteten af vores ydelser, der følger med brug af ny teknologi i form af en højere grad af sikkerhed og bedre mulighed for at opdage svig og uregelmæssigheder. På den måde kan vi mindske forventningskløften - og fastholde branchens gode omdømme ved at demonstrere, at vi fortsat leverer relevante ydelser af høj kvalitet. Som den kendte investor Warren Buffett så rammende har udtrykt det: ”Det tager 20 år at opbygge et omdømme og fem minutter at ødelægge det”.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu