04. marts 2021

Ugens kommentar

Vigtig styrkelse af skattekontrollen

En ny graverende sag om organiseret økonomisk kriminalitet er landet på avisernes forsider og dermed også på politikernes bord. JP Finans har sammen med Information afdækket et spindelvæv af organiserede kriminelle, som uhæmmet og tilsyneladende uhindret begår systematisk moms- og skattesvig.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det er ikke godt for tilliden til skattevæsenet, og det underminerer opbakningen til systemet. Det kan være svært at betale sin skat med glæde, når udspekulerede kriminelle - tilsyneladende stort set risikofrit - leger kispus med myndighederne og unddrager statskassen. 

Det bør være en fælles politisk ambition at have et skattesystem og en -forvaltning, som understøtter de lovlydige virksomheder, og som slår hårdt ned og gør det maksimalt vanskeligt at snyde med skatten og momsen. Det skal være nemt at gøre det rigtige, og have konsekvenser at gøre det forkerte.

Der er ingen tvivl om, at mange års nedskæringer i skattekontrollen på et tidspunkt, hvor størstedelen af selskaberne er blevet fritaget for revisionspligt, har betydet, at omfanget af moms- og skattesvindel er steget markant.

Derfor er det positivt, at regeringen i denne uge har fremlagt en række konkrete initiativer, der skærper vejledningen og kontrollen med de små og mellemstore virksomheder og sætter ind i forhold til den avancerede og komplekse moms- og skattesvindel.  

Der er tale om opnormering af en række specialiserede funktioner med i alt 250 medarbejdere.

Det er utvivlsomt vigtige og stærke initiativer – både i kampen mod fejl og snyd generelt og mod den organiserede økonomiske kriminalitet. Det øger opdagelsesrisikoen, og det er i sig selv forebyggende.

Men flere ressourcer gør det ikke alene. Den digitale kontrol, et antal højt uddannede specialister og et effektivt samarbejde på tværs af myndigheder er afgørende for at komme den organiserede kriminalitet til livs. Vi har i de senere år set en række sager med kriminelle netværk, der etablerer ulovlige konstruktioner, hvor hovedingredienserne er stråmanddirektører, fiktive fakturaer, skuffeselskaber og momskarusseler af forskellig karakter. Operation Greed er en af de mere kendte sager. Disse netværk opererer næppe med revision af regnskaberne i deres selskaber, og det er derfor ekstra vanskeligt for myndighederne at få greb om svindlen. 

Vi noterer med tilfredshed, at Folketingets partier har tænkt revisorerne ind i aftalen om fremtidens skattekontrol. Revisorernes rolle er overvejende forebyggende. Ved gennemgang og revision af virksomhedernes regnskaber opfanges mange af de fejl, som små og mellemstore virksomheder begår, og som ofte fører til, at afregningen af skatter og afgifter bliver forkert. Hertil kommer den forebyggende effekt, der ligger i, at det alt andet lige er vanskeligere at svindle i selskaber, hvor der er uafhængig ekstern kontrol af bogføringen og regnskabet.

Revisorernes involvering i den samlede kontrol bidrager til, at regnskaberne og afregningen til Skatteforvaltningen er i orden. Det har en stor værdi for samfundet, og vi ser derfor frem til, at erhvervsministeren og skatteministeren i foråret inviterer Folketingets partier til en drøftelse af den fremtidige revisor- og revisionspligt.       

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber