21. april 2016

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Virksomheder tager godt imod revisors nye ydelser

Ny gennemgang af 224.000 selskaber viser, at ni ud af 10 danske ApS’er og A/S’er bruger en revisor, når de præsenterer deres økonomiske DNA, nemlig årsregnskabet. Langt hovedparten af selskaberne har ikke pligt til bruge en revisor eller at få revision, men andre ydelser fra branchen bliver købt af virksomhederne.


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169I snart 10 år har mange mindre virksomheder ikke haft pligt til at blive revideret. Hertil kan alle virksomheder med under 89 mio. kr. vælge mellem revision og udvidet gennemgang.
Det har åbnet op for en række nye ydelser for virksomhederne, som de kan købe hos revisorerne, men som omvendt giver mindre sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende.  

”Revisorerne viser, at de med deres forskellige løsninger kan fastholde deres position som erhvervslivets foretrukne sparringspartner om virksomhedsøkonomi. Det er positivt, at ni ud af 10 danske A/S og ApS’er bruger en revisor, når de økonomiske nøgletal og sundhedstilstanden skal præsenteres i årsregnskaberne. Erhvervslivet tager altså godt imod branchens forskellige ydelser”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

Revisorbranchen tilbyder mere skræddersyede løsninger, der målrettet tilgodeser virksomheders individuelle behov og deres aktuelle økonomiske situation.
Har en virksomhed brug for finansiering i banken, er det ofte en økonomisk god ide at vælge revision, men har virksomheden ikke brug for ekstern finansiering, er der måske ikke behov for samme grad af sikkerhed. Så kan virksomheden fx vælge udvidet gennemgang eller review.  

”Branchens nye ydelse ”udvidet gennemgang” er efter kun to år på markedet valgt af 23.000 selskaber. Det svarer til hvert tiende selskab. Ydelsen er ikke så omfattende som revision og bruges derfor af de selskaber, som heller ikke har brug for den samme sikkerhed, som revisionen giver”, siger Tom Vile Jensen.

Revision er stadig den mest efterspurgte ydelse
Selvom der de seneste år har været et fald i antallet af virksomheder, der får revideret deres regnskab, er det stadigvæk den erklæringsydelse, der benyttes af flest danske selskaber. Knap seks ud af 10 danske selskaber får revideret deres regnskab.

”Når næsten seks ud af 10 selskaber vælger revision, så er det et udtryk for, at virksomheden efterspørger den troværdighed, som kun revisor – og ingen andre rådgivere – kan give. Det resulterer i reglen i lavere låneomkostninger og i, at virksomheden bliver set på som professionel med styr på økonomien. Tallene fortæller, at revisors underskrift betyder meget for virksomheden og dens samarbejdspartnere - ikke mindst banken”, siger Tom Vile Jensen. 

Nye udfordringer for revisorbranchen og for regnskabsbrugerne
En lille, men stigende andel af de helt små selskaber med under otte mio. kr. i omsætning har ikke nogen erklæring fra en revisor på deres årsregnskab. Det svarer til 11 pct. af alle danske selskaber. Andelen var i 2013 på kun otte pct.  

”Vi skal hele tiden kunne levere endnu mere værdi for virksomhedernes bundlinje. Ikke kun i form af et troværdigt årsregnskab med de fordele, fx lavere låneomkostninger, det indebærer, men også hjælpe og bistå virksomhederne med ny viden, så de kan udvikle deres forretning og effektivisere driften. Det er den kombination, der gør revisorerne relevante for hele det danske erhvervsliv. Det er vores unikke position, og det adskiller os fra alle andre rådgivere”, siger Tom Vile Jensen.

En konsekvens af den politiske liberalisering af revisionspligten er, at regnskabsbrugerne må nøjes med færre troværdige regnskaber, fordi virksomhederne skruer ned for sikkerheden i årsregnskaberne og i stedet får revisor til at udføre andre opgaver. 

”De forskellige erklæringstyper, som mindre virksomheder nu kan vælge imellem betyder til gengæld, at banker og leverandører til virksomhederne skal se sig grundigt for. Det er alene revisionen, der giver høj grad af sikkerhed for, at de informationer, der står i regnskaberne, er retvisende. Sikkerheden for, at regnskaber er retvisende er mindre ved de andre erklæringsydelser. Og små virksomheder uden nogen revisorerklæring på regnskabet overhovedet kan jo skrive det, der passer dem uden nogen advarsler om lovovertrædelser, overlevelsesevne osv.”, siger Tom Vile Jensen.

Læs hele analysen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu