04. september 2015

Ugens kommentar 2015

Virksomhederne skal ikke være testmiljø for SKATs systemudvikling

Ugens kommentar, 4.september


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Så passerede vi fristen for indberetning af virksomhedernes selvangivelser. Systemnedbrud, driftsforstyrrelser og lange svartider betød, at cirka 50.000 selskaber ikke nåede at indberette til tiden. Det scenarium havde vi i foreningen forudset længe inden fristen og gentagne gange opfordret SKAT  til at udsætte fristen. Det skete så den 1. september - på selve dagen, hvor der var frist for at indberette.

Vi hilser velkommen, at fristen blev udsat. Det skylder vi de mange tusinde danske virksomheder og deres revisorer, som kæmper med at efterleve lovens krav om at indberette til tiden. Men SKAT kunne godt have anlagt en mere kundevenlig tilgang og meddelt fristudsættelsen på et tidligere tidspunkt.

I foreningen har vi fulgt problemerne med den nye digitale indberetning af selvskabsselvangivelsen meget tæt. Myndighederne stiller strenge krav til virksomhederne om at indberette i bestemte formater og til bestemte tidspunkter. Derfor er det også afgørende, at de systemer, der skal indberettes til fungerer effektivt. Vi kan i det konkrete - og flere andre tilfælde - konstatere, at det ikke er tilfældet. I forhold til indberetningen af selskabsselvangivelsen har vi modtaget flere hundrede henvendelser fra revisorer, som er dybt frustrerede over ikke at kunne logge på eller oplevede lange ventetider og fejl – kort sagt, frustrerede over at være testmiljø for SKATs systemudvikling.

Cirka 250.000 selskaber skulle indberette med frist 1. september. SKATs systemer påvirker altså hele det danske erhvervsliv, især når der er driftsforstyrrelser og fejl.  Ventetid, gentagne indtastninger og kom-igen-senere-vi-har-travlt-meddelelser koster tid og penge ude i virksomhederne. Og det er jo paradoksalt, når hele formålet med digitaliseringen var at gøre det nemmere at drive virksomhed.

Det er ikke fair over for virksomhederne. Der er behov for et politisk fokus, så vi kan få rettet problemerne og undgå nye i fremtiden. Hvad har det ikke kostet virksomhederne og deres revisorer?

I foreningen foreslår vi en evaluering af forløbet omkring selskabsselvangivelsen.

Men der bør også hankes op i SKAT: Serverne skal kunne klare spidsbelastningssituationer, og der kan gøres meget for at forebygge problemerne:

  • Undlad at lægge flere store indberetningsfrister inden for samme uge. Per 1. september skulle følgende indberettes ud over selskabsselvangivelsen: kvartals- og halvårsmoms, virksomheder med lønsum, A-skat og afgifter.
  • Hold hjemmesiden opdateret, når der er fejl, så brugerne kan se, hvad der sker
  • Overvej fristudsættelse på et tidligere tidspunkt, når systemerne ikke fungerer optimalt op mod fristen.

Som det er nu, betaler virksomhederne prisen for SKATs system-problemer. Det er stik imod de udtalte politiske ønsker om at gøre det nemmere at drive virksomhed. Jeg tror, der er nogle lavt hængende frugter at høste ved at tune SKATs systemer.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu