03. juni 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Virksomhederne skruer op for optimismen

Virksomhederne indleder en mere offensiv salgs- og markedsføringsindsats i 2015, vurderer deres revisorer. Men fokus på effektiviseringer, økonomistyring og reduktion af omkostninger fylder fortsat mest hos virksomhedsledelserne.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Virksomhederne er langsomt ved at løsne grebet om den stramme økonomiske styring og skrue op for optimismen. For første gang i flere år er der således ved at ske et skifte i virksomhedernes strategiske prioriteringer fra et mere defensivt fokus på at reducere omkostninger og effektivisere til et mere offensivt fokus på salg og markedsføring. Det fremgår af en ny spørgeskemaundersøgelse fra FSR – danske revisorer blandt 181 godkendte revisorer.

Tre ud af fire (76 procent) revisorer i undersøgelsen vurderer, at salg og markedsføring i høj grad/i nogen grad vil blive prioriteret i 2015. Det er en markant stigning i forhold til året før, hvor det tilsvarende tal var 61 procent Også offensive indsatsområder som for eksempel investeringer i ny teknologi og samarbejde med eksterne parter er ved at tage fart. Her vurderer henholdsvis 70 procent og 52 procent at disse indsatser vil blive prioriteret i 2015. I 2014 var det bare 53 procent og 42 procent.

Selvom der er kommet mere fokus på offensive indsatser, fylder mere defensive indsatsområder som for eksempel effektiviseringer og økonomistyring fortsat meget hos virksomhederne. 87 procent af revisorerne forventer i nogen grad/i høj grad mere fokus på effektiv produktion i 2015. Det er på niveau med året før. Samtidig vurderer 83 procent at økonomi- og likviditetsstyring vil være et prioriteret indsatsområde i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til året før.

Virksomhederne vil fortsat skære i omkostningerne
Direkte adspurgt svarer næsten hver anden revisor (46 procent), at de er enige i, at virksomhederne vil skære yderligere i deres omkostninger i 2015. Det er en mindre andel end året før, hvor 57 procent af respondenterne pegede på, at virksomhederne var nødt til at skære.

Det er ligesom i 2014-undersøgelsen lønninger og reduktion af varelagre, der topper listen over emner, som revisorerne vurderer, at der vil blive skåret ned på. Også bonusordninger, personalegoder og rejser er blandt de områder, som vurderes at blive skåret ned på i de næste 12 måneder.

Læs hele surveyen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu