15. august 2016

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Virksomhedernes valg af revisorerklæring og risiko

Analyse: Hvad kendetegner virksomheder, der har revision, udvidet gennemgang, review eller assistance og virksomheder uden erklæring?


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Virksomhedernes brug af revisorbranchens ydelser har udviklet sig meget siden 2006, hvor grænsen for revisionspligt første gang blev løftet. Men hvad kendetegner egentlig gruppen af virksomheder, der vælger hhv. revision, udvidet gennemgang, review eller assistance eller de virksomheder, som slet ikke har en revisorerklæring på deres årsregnskab? Det sætter FSR – danske revisorer fokus på i en ny analyse.

”Det er vigtigt for udviklingen af revisors ydelser, at revisorbranchen og regnskabsbrugerne får et indblik i, hvilke virksomheder der benytter sig af hvilke erklæringstyper, og hvordan risikovurderingen er for selskaber med forskellige erklæringer. Derfor har vi udarbejdet analysen, som baserer sig på 226.757 offentliggjorte 2014-årsregnskaber,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Analysen viser, at virksomheder med en revisorerklæring på årsregnskabet får en væsentlig bedre risikoscore og anses for mindre risikofyldte, end virksomheden uden nogen påtegning fra revisor.

Samlet har 11% af selskaberne ingen erklæring fra revisor, mens 57% har valgt revision, 10% har valgt udvidet gennemgang, imens de resterende 22% benytter en af revisors andre erklæringstyper – nemlig assistance og review.

"Virksomheder uden revisorerklæring er forholdsvis unge af alder, hvilket indikerer, at den stigning der er sket i antallet af selskaber uden erklæring primært sker, fordi nyetablerede selskaber ikke vælger revision – og i mindre grad som følge af at etablerede virksomheder fravælger revisor,” siger Tom Vile Jensen.

Der er også en større andel af yngre selskaber blandt de 19% af selskaberne, som vælger en assistance erklæring.

”Her kan årsagen være, at selskabet fx er så lille, at det ikke behøver en erklæring med sikkerhed. Formentlig skyldes udviklingen også, at assistancen typisk er den erklæring revisorerne anbefaler til nye kunder. Udviklingen viser, at selskaberne efter en årrække skifter til erklæringerne med høj sikkerhed – revision eller udvidet gennemgang,” siger Tom Vile Jensen.

Den relativt nye erklæringstype ’udvidet gennemgang’ bruges af 10% af selskaberne og er kendetegnet ved at blive benyttet af en relativ stor andel af holdingselskaber.

Læs hele analysen her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber