14. januar 2019

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Høringssvar

Virksomhedspanteordningen

FSR – danske revisorer har den 14. januar 2019 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med, at ministeriet skal udarbejde en ny redegørelse om reglerne om virksomhedspant.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060FSR – danske revisorer arbejder løbende for, at der skal være gode rammevilkår for at få kapital til danske virksomheder, især de mindre virksomheder. Et velfungerende kapitalmarked er afgørende og forudsætter en løbende afvejning af afkastmuligheder og risiko for både bank og virksomhed, og her har virksomhedspantet utvivlsomt haft en rolle.

Foreningen foreslår, at der i en kommende evaluering indgår en grundig undersøgelse af de fordele og ulemper, ordningen har medført, idet der ikke foreligger en grundig vurdering af nyere dato.

Undersøgelsen kan med fordel omfatte:

  • Spørgsmål til de virksomheder, der benytter sig af pantet, og effekten konkret på de enkelte virksomheder
  • Klarlægning af betydningen for bankerne, der benytter sig af pantet (herunder betydningen ift. andre faktorer i kreditgivningen)
  • Omfanget af brugen af virksomhedspant og udviklingen heri, fx fordelingen på brancher og selskabsformer, virksomhedsstørrelser, pantsætningsstørrelser osv.
  • Ordningens effekter i et samlet samfundsøkonomisk perspektiv
  • Rundspørge om effekterne af virksomhedspant i konkursboer.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu