XBRL for banker

 Fra 2013 skal bankerne indberette deres solvens og deres
finansielle regnskaber til tilsynsmyndighederne ved brug af
det digitale rapporteringssprog XBRL.

 XBRL Danmark har afholdt en konference med fokus
på bankernes, realkreditinstitutternes og fondsmægler-
selskabernes brug af XBRL som rapporteringsværktøj.

English version - click here:
Conference on the new reporting framework for banks
Please note: It is no longer possible to registrer for the conference.

Se nærmere på programmet for konferencen
Bemærk venligst: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Konferencen blev afholdt onsdag d. 23. maj 2012. Du kan finde slides
fra indlægsholderne på www.xbrl.dk