Læs mere

CSR Prisen uddeles den 11. oktober 2022 på Børsen i København

CSR Prisen – Best-in-class til rapportering om bæredygtighed

FSR - danske revisorer sætter med CSR Prisen 2022 fokus på best-in-class rapportering om bæredygtighed for at fremhæve god praksis og være en kilde til inspiration for andre. Prisen hylder store danske virksomheder, der udmærker sig med en transparent og pålidelig redegørelse om arbejdet med bæredygtighed, virksomhedens samfundsansvar og rapportering om miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG).

CSR Prisen i 2022

I 2022 nominerer og priser FSR - danske revisorer rapportering blandt store unoterede og børsnoterede virksomheder. To kriterier ligger til grund for en nominering til CSR Prisen, og vi vurderer mere end 100 store danske virksomheders rapportering.

Vi uddeler CSR Prisen 2022 på Børsen i København tirsdag den 11. oktober 2022 i forbindelse med den årlige konference om samfundsansvar og bæredygtighed #CSRDag22, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR - danske revisorer.

Læs mere om CSR Prisen 2022 i prisuddelingens lanceringspublikation.

Har du spørgsmål til CSR Prisen, er du velkommen til at kontakte projektleder Pernille Risgaard på mail fsr@fsr.dk / tlf. 4026 1433 eller sekretær Mette Conradsen på mail mco@fsr.dk / tlf. 3369 1021.

Årets kriterier

Virksomhedernes rapportering bliver vurderet ud fra to kriterier, som danner grundlag for en indstilling til CSR Prisen 2022.

Relevans og væsentlighed

Vi forventer, at rapporten klart introducerer virksomhedens formål, forretningsmodel, ambition inden for bæredygtighed, indflydelsessfære og rolle i samfundets bæredygtige omstilling. Samtidig forventer vi, at rapporten oplyser om, hvordan arbejdet med bæredygtighed er forankret i organisationen, herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle.

Vi forventer også, at rapporten giver indblik i processer for at identificere og vurdere bæredygtighedsforhold relateret til virksomhedens drift og værdikæde, og som har betydning for virksomheden (udefra-ind perspektiv) og dens påvirkning af samfundet (indefra-ud perspektiv).

Vi forudsætter, at virksomheden i rapporten overskueligt præsenterer de væsentligste bæredygtighedsforhold, samt adresserer risici og muligheder inden for bæredygtighed og ESG.

Vi forudsætter også, at virksomheden i rapporten viser retning med sine strategiske prioriteter, kobling til FN's Verdensmål og har sat sig flere mål inden for bæredygtighed på kort, mellemland og/eller lang sigt, herunder mål for absolutte CO2-reduktioner (scope 1, 2 og/eller 3).

 

Balance og brugbarhed

Vi forventer, at væsentlige bæredygtighedsforhold på tværs af 'E', 'S' og 'G' afspejler sig i årets indsatser for at minimere negative påvirkninger og bidrage til positive forandringer for virksomheden og samfundet. Desuden at håndtering af sektorrelevante dilemmaer og eventuelle sager italesættes.

Vi forudsætter, at virksomheden sætter ord og tal på årets fremdrift op i mod virksomhedens strategiske prioriteter og mål inden for bæredygtighed, herunder at der er transparens om operationelle milepæle for langsigtede mål. Samtidig forudsætter vi, at rapporten præsenterer flere års ESG-nøgletal i tabelform, at CO2-udledning opgøres i scope 1, 2 og 3 i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protokollen, samt at væsentlige negative og positive udviklinger i ESG-nøgletal forklares. 

Vi forudsætter også, at virksomheden angiver rapportens afgrænsning, redegør for anvent regnskabspraksis, samt brug af frivillige standarder, guidance og rammeværk i arbejdet med bæredygtighed og ESG-rapportering.

Vi noterer derudover, om der er en revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar og ESG eller dele heraf.

   

Dommerpanel 2022

Dommerpanelet består af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund.

Anders Eldrup
Formand for Danmarks Innovationsfond

Carsten Borring
Head of Listings & Capital Markets, Global Listing Service, Københavns Fondsbørs, NASDAQ

Charlotte Mark
Vicedirektør, LD Fonde

Ellen Marie Friis Johansen
CSR-chef, Dansk Erhverv

Jacob Fjalland
International programchef, WWF

Mette Boye
Næstformand for Institut for menneskerettigheder og tidl. direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel

Mia Kaspersen
Associate Professor, CBS

Michael Albrectslund
Direktør, Finansforeningen/CFA Society Denmark

Nanna Højlund
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Niels Ploug
Afdelingsdirektør for Personstatistik, Danmarks Statistik

Sara Krüger Falk
Direktør, Global Compact Network Denmark

CSR Prisen - Best-in-class til ESG-rapportering

Proces fra vurdering til uddeling

Maj

Prisen lanceres
FSR lancerer kriterier, dommerpanel og proces for CSR Prisen 2022, inklusiv liste af virksomheder til vurdering.

Maj - juni

Indledende screening
FSR laver en indledende screening af alle virksomhedernes rapporter ud fra vurderingskriterierne. De rapporter, der scorer højest, går videre til en arbejdsgruppe under FSRs Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed (USB).

Juli - august

Faglig vurdering
USBs arbejdsgruppe vurderer de videresendte rapporter i dybden ud fra de to vurderingskriterier. Hver rapport vurderes af to uafhængige medarbejdere fra arbejdsgruppen. Vurderingerne sammenstilles, og de rapporter, der scorer højest, går videre til dommerpanelet.

 

August

Dommerpanelet nominerer
Dommerpanelet vurderer de videresendte rapporter, og på et møde i FSR samstemmer de, hvilke virksomheder der nomineres til CSR Prisen 2022.

  

 

September

Dommerpanelets afgørelse
De nominerede virksomheder deltager i et kort møde med dommerpanelet i FSR d. 8. september, hvor virksomhedens rapport drøftes, og panelet kan stille spørgsmål til virksomhedens repræsentanter vedrørende rapportens indhold. Herefter træffer dommerpanelet afgørelse om årets vindere.

   

 

Oktober

Prisoverrækkelse
Vi hylder de nominerede virksomheder og annoncerer vinderne af CSR Prisen 2022 på Børsen den 11. oktober.