Få information om betaling, afbud m.m.


Særligt for SR-Akademiet - afbudsregler.

Særligt for Revisoreksamen - vilkår og betingelser.

Se øvrige betingelser nedenfor.

Betaling og priser

 • Cirka 6 uger før kursusstart modtager du en faktura med 14 dages betalingsfrist.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen, forbeholder FSR - danske revisorer sig ret til at fakturere et kompensationsbeløb på kr. 310,- samt et rykkergebyr på kr. 100,- efterfølgende rykker(e), jf. Rentelovens bestemmelser herom.
 • Der ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus.
 • På alle kurser tillægges 25% moms ved fakturering. Alle kurser afholdt i Danmark, pålægges 25% moms uagtet, at der faktureres til et medlem i EU eller øvrig udland, jf. momsreglerne herfor. 

Afbestilling

 • Ændringer skal altid ske skriftligt på kursus@fsr.dk
 • Afbestilling modtaget senest 21 dage før kursusdagen sker uden beregning.
 • Ved afbestilling modtaget mindre end 21 dage før kursusdagen opkræves hele kursusafgiften.
 • Ved aflysning af kurser, der har udløst mængderabat, modregnes der for den opnåede rabat.
 • Du kan efter aftale, sende en stedfortræder, såfremt denne opfylder forudsætningerne for deltagelse. Dette skal aftales skriftligt ved henvendelse til kursus@fsr.dk og senest 24 timer inden kursusstart.
 • Du kan flytte din tilmelding til et tilsvarende kursus i indeværende år mod at betale et flyttegebyr på kr. 850,- pr. kursusdag. Flytning af et bestilt kursus skal ske senest 36 timer inden kursusstart. Såfremt et bestilt kursus inkluderer overnatning, og du flytter din tilmelding mindre end 21 dage før kursusdagen, opkræves i tillæg til flyttegebyret, et gebyr for overnatning på kr. 1.000,- pr. overnatning, til dækning af FSR - danske revisorers omkostninger overfor hotel.

Der tages forbehold for

 • Ændringer i timetal og fordeling af efteruddannelsestimer inden for de to fagområder; Revisions- og erklæringsområdet og Anden relevant lovgivning og faglige standarder 
 • Ændring i undervisersammensætning på kurserne.
 • Trykfejl og udsolgte kurser.

Samtykke til brug af personlige oplysninger

FSR – danske revisorer skal gøre opmærksom på, at du ved din tilmelding giver samtykke til, at vi videregiver personoplysninger (dit navn, din titel og dit ansættelsessted) om dig til underviser. Formålet herved er at give underviser mulighed for at tilrettelægge sin undervisning effektivt i henhold til målgruppen. Du samtykker yderligere til, at vi på, selve kursusdagen, udleverer en deltagerliste, hvoraf dit navn, din titel og dit ansættelsessted vil fremgå. Deltagerlisten vil blive udleveret til alle deltagende på kurset. Ønsker du ikke afgive samtykke hertil, eller har du spørgsmål, bedes du kontakte kursus@fsr.dk inden du tilmelder dig.

Aflysning af kurser

Vi forbeholder os ret til at aflyse planlagte kurser, ved for få tilmeldinger eller på grund af sygdom. Såfremt et kursus må aflyses, vil de tilmeldte deltagere blive kontaktet skriftligt eller pr. telefon med tilbud om at deltage på en anden dato eller at få det indbetalte beløb retur.

Udlandskurser - særlige betingelser

 • Ved afbestilling af udlandskursus gælder FSR – danske revisorers rejsearrangørs gældende betingelser eller egen erhvervsforsikring for udlandsrejser. Kursusafgift vil kun blive refunderet, hvis  rejsearrangøren ikke har udstedt billet eller fremsendt fuld faktura. Evt. indbetalt depositum til rejsearrangør vil ikke blive tilbagebetalt.
 • Ønsker du at sende en stedfortræder bedes du kontakte os på kursus@fsr.dk for at aftale dette. Det vil evt. medføre ekstra omkostninger hos rejsearrangøren.
 • Det er ikke muligt, at flytte din tilmelding til et andet kursus. 
 • For spørgsmål om transporttider, mødetider, ændringer, bagage, forsinkelser mv. henviser vi til rejsearrangøren. Se i øvrigt gældende betingelser på rejsearrangørens egen hjemmeside

Særlige vilkår

Ved visse kurser vil der være live streaming, og vi vil optage kurset. 

Hvis du ikke er tilfreds

Hvis der er noget, som du ikke er tilfreds med i forbindelse med din deltagelse på vores kurser, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte os via mail på kursus@fsr.dk

Ønsker du at indgive en officiel klage over en vare eller tjenesteydelse, som du har købt hos os kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive din klage på http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fsr@fsr.dk

Del til: