Planlægger du at deltage på et af FSR - danske revisorers efteruddannelseskurser, kan du nedenfor finder mere information om vilkår og betingelser, herunder afbud og betaling.


Særligt for SR-Akademiet og eksamen

Der gælder andre vilkår og betingelser for SR-Akademiet og Revisoreksamen

Find vilkår og betingelser for SR-Akademiet eller Revisoreksamen.

Betaling og priser

 • Cirka seks uger før kursusstart modtager du en faktura med 14 dages betalingsfrist.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen, forbeholder FSR - danske revisorer sig ret til at fakturere et kompensationsbeløb på 310 kroner samt et rykkergebyr på 100 kroner efterfølgende rykker(e), jf. rentelovens bestemmelser herom.
 • Der ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus.
 • På alle kurser tillægges 25 procent moms ved fakturering. Alle kurser afholdt i Danmark pålægges 25 procent moms uagtet, at der faktureres til et medlem i EU eller øvrig udland, jf. momsreglerne herfor. 

Afbestilling

 • Ændringer skal altid ske skriftligt på kursus@fsr.dk
 • Afbestilling modtaget senest 21 dage før kursusdagen sker uden beregning.
 • Ved afbestilling modtaget mindre end 21 dage før kursusdagen opkræves hele kursusafgiften.
 • Ved aflysning af kurser, der har udløst mængderabat, modregnes der for den opnåede rabat.
 • Du kan efter aftale, sende en stedfortræder, såfremt denne opfylder forudsætningerne for deltagelse. Dette skal aftales skriftligt ved henvendelse til kursus@fsr.dk og senest 24 timer inden kursusstart.
 • Du kan flytte din tilmelding til et tilsvarende kursus i indeværende år mod at betale et flyttegebyr på 850 kroner per kursusdag. Flytning af et bestilt kursus skal ske senest 36 timer inden kursusstart. Såfremt et bestilt kursus inkluderer overnatning, og du flytter din tilmelding mindre end 21 dage før kursusdagen, opkræves i tillæg til flyttegebyret, et gebyr for overnatning på 1.000 kroner per overnatning, til dækning af FSR - danske revisorers omkostninger overfor hotel.

Der tages forbehold for

 • Ændringer i timetal og fordeling af efteruddannelsestimer inden for de to fagområder; Revisions- og erklæringsområdet og Anden relevant lovgivning og faglige standarder 
 • Ændring i undervisersammensætning på kurserne.
 • Trykfejl og udsolgte kurser.

Samtykke til brug af personlige oplysninger

FSR – danske revisorer skal gøre opmærksom på, at du ved din tilmelding giver samtykke til, at vi videregiver personoplysninger (dit navn, din titel og dit ansættelsessted) om dig til underviser. Formålet herved er at give underviser mulighed for at tilrettelægge sin undervisning effektivt i henhold til målgruppen. Du samtykker yderligere til, at vi på, selve kursusdagen, udleverer en deltagerliste, hvoraf dit navn, din titel og dit ansættelsessted vil fremgå. Deltagerlisten vil blive udleveret til alle deltagende på kurset. Ønsker du ikke afgive samtykke hertil, eller har du spørgsmål, bedes du kontakte kursus@fsr.dk inden du tilmelder dig.

Aflysning af kurser

Vi forbeholder os ret til at aflyse planlagte kurser, ved for få tilmeldinger eller på grund af sygdom. Såfremt et kursus må aflyses, vil de tilmeldte deltagere blive kontaktet skriftligt eller pr. telefon med tilbud om at deltage på en anden dato eller at få det indbetalte beløb retur.

Udlandskurser - særlige betingelser

 • Afbestilling af udlandskursus er ikke muligt efter tilmeldingsfristen den 24. juni 2024.
 • Ønsker du at sende en stedfortræder bedes du kontakte os på kursus@fsr.dk for at aftale dette. 
 • Det er ikke muligt, at flytte din tilmelding til et andet kursus. 

Hvis du ikke er tilfreds

Hvis der er noget, som du ikke er tilfreds med i forbindelse med din deltagelse på vores kurser, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte os via mail på kursus@fsr.dk

Ønsker du at indgive en officiel klage over en vare eller tjenesteydelse, som du har købt hos os kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive din klage på http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fsr@fsr.dk

Del til: