Persondata- og cookiepolitik

Når du besøger FSR – danske revisorers websites eller på anden måde er i kontakt med foreningen, kan der ske indsamling af persondata. Vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Det kan ske ved bestilling af kurser, når du handler med os i andre sammenhænge, ved indmelding i foreningen eller ved brug af vores services. Her indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail og uddannelse. Se mere specifikt i de konkrete afsnit nedenfor.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "senest opdateret" nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Dine rettigheder og kontakt vedr. personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos FSR – danske revisorer, skal du rette henvendelse til fsr@fsr.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Du har endvidere ret til at blive slettet fra FSR – danske revisorers databaser (Right to be erased) og ret til, at al historik om din adfærd slettes (Right to be forgotten).

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Du kan i det følgende læse vores persondatapolitik på en række specifikke områder.

Hvilke personoplysninger behandles, når du abonnerer på FSR - danske revisorers nyhedsbreve?

Formålet med databehandlingen er at sende dig de nyhedsbreve, som du abonnerer på, samt at levere indhold målrettet til dig.

Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke ved tilmelding til de ønskede nyhedsmails.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevene.

Hvilke personoplysninger behandles, når du bliver medlem af FSR - danske revisorer?

Formål: Når du melder dig ind hos FSR – danske revisorer, har vi en række forpligtelser over for dig som medlem. Disse forpligtelser indebærer følgende:

 • Vi fremsender indbydelser, kursustilbud og tidsskrifter og samarbejder i den forbindelse med en række leverandører.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi opbevarer adresseoplysninger, oplysning om ansættelsessted, oplysning om jobfunktion, oplysning om tillidshverv i ansættelsessted, fødselsdato eller CPR-nr. samt oplysning om uddannelse(r).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vi registrerer oplysningerne med dit samtykke i forbindelse med din indmeldelse hos os.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

 • Registrerede data stammer fra dine egne oplysninger, din arbejdsgiver, oplysninger vi har fået verificeret fra CPR-registret eller data, der er offentligt tilgængelige, for eksempel via søgemaskiner og hjemmesider samt virk.dk.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i vores medlemssystem, i vores mailsystem og på vores dokumentdrev.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er aktivt medlem hos os.
 • Du har ret til at bede om at blive slettet i det omfang, vi kan overholde bogføringslovens krav til opbevaring. Du kan altid frabede dig henvendelser.

Hvilke personoplysninger behandles, når du tager uddannelse hos FSR - danske revisorer?

Formål: For at kunne tilmelde dig til vores obligatoriske efteruddannelse / SR-Akademiet / revisoreksamen har vi brug for en række oplysninger.Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi har brug for at kende dit navn, e-mail, telefonnummer, arbejdsgiver og faktureringsoplysninger for at kunne tilmelde dig til vores obligatoriske efteruddannelse/SR-Akademiet. Derudover vil du i forbindelse med tilmelding til eksamen skulle afgive yderligere oplysninger i ansøgningen, for at vi kan kontrollere, om du lever op til kravene for indstilling til eksamen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne tilmelde dig obligatorisk efteruddannelse / SR-Akademiet eller revisoreksamen. Kundeoplysningerne bliver ikke videregivet til tredjemand og vil alene være tilgængelige for FSR – danske revisorer.

  For indstilling til revisoreksamen henvises til eksamensbekendtgørelsens § 3, hvoraf fremgår de betingelser, der kræves for at kunne indstille sig til eksamen eller prøver for statsautoriserede revisorer.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af FSR – danske revisorer/ deltager i vores kursusudbud eller er aktiv på SR-Akademiet / revisoreksamen.

Hvilke personoplysninger behandles, når du handler hos FSR - danske revisorer?

Formålet med databehandlingen er opfyldelse af leverance- og aftaleforpligtelser.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi behandler navn, stilling, telefonnummer, mailadresse, firma, firmaadresse samt CVR-nr. For medlemmer af FSR – danske revisorer ligeledes medlemsstatus og medlemsnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke og kontrakt for leverance.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

 • Dine oplysninger stammer fra informationer, som du selv har angivet til os. 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i tidsrummet for kundeforholdet og som foreskrevet i bogføringsloven. 

Hvilke personoplysninger behandles, hvis du bruger Faglig Hotline?

Formålet med behandlingen af personoplysninger, når du bruger Faglig Hotline, er at kunne besvare medlemmernes henvendelser på bedste vis.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi behandler persondata, som FSR - danske revisorer i forvejen har om medlemmer, dog typisk kun medlemsnummer, navn og firmatilknytning. Vi indsamler ikke yderligere data om medlemmerne. Hertil kan der indgå persondata i medlemmernes forespørgsler om deres klientforhold, som vi er dataansvarlige i forhold til.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Faglig Hotline er et medlemstilbud. Benyttelse af ordningen indebærer derfor, at medlemmet, der forespørger, har afgivet samtykke derved. 

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

 • Persondataene kommer fra vores medlemsoplysninger. I medlemmernes forespørgsler kan der indgå persondata om deres klienter, som vi er dataansvarlige i forhold til.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger som en del af vores besvarelse af din henvendelse, og vi arkiverer din henvendelse, så længe det er relevant for formålet med hotlinen. Hertil vil de enkelte fagkonsulenter kunne gemme mailkorrespondance i private adgangssikrede kartoteker i særlige tilfælde, når det er relevant i typisk længere sagsforløb, eller på grund af principielle svar.

Hvilke personoplysninger behandles, hvis du ansøger om et job hos FSR - danske revisorer?

Formålet med behandlingen af persondata, hvis du ansøger om job hos os, er udvælgelse af en kandidat samt en eventuel ansættelsesprocedure.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi behandler de oplysninger, du vælger at oplyse i din ansøgning. Som udgangspunkt omfatter sådanne personoplysninger dit navn, adresse og uddannelse, medmindre du selv vælger at oplyse andet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for databehandlingen er samtykke, idet du indsender din ansøgning til os.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

 • Vi får oplysningerne fra din ansøgning og dit medsendte CV.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil udvælgelse af en kandidat er sket. Herefter sletter vi dine oplysninger, medmindre andet er aftalt med dig. 

Hvilke personoplysninger behandles, hvis du er underviser eller udvalgsmedlem hos FSR - danske revisorer?

Formålet med behandlingen af persondata er lønudbetaling, honorarudbetaling, udlægsrefundering og personalearkiv.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi opbevarer dit navn, adresse, CPR-nummer, kontonummer, lønforhold, skattekort, uddannelse og eventuelt oplysning om sygdom.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Retsgrundlaget for databehandlingen er relevante bestemmelser i funktionærloven, skatteloven og bogføringsloven.

Vi får oplysningerne fra dine udlægsbilag.

Vi opbevarer dine personoplysninger i indtil fem år efter udbetalingstidspunkt efter relevante bestemmelser i bogføringsloven. 

Cookies

Når du besøger FSR – danske revisorers websites, kan du ved første besøg vælge, hvilke cookies du ønsker sitet, må sætte. 
Vi skelner mellem nødvendige, statistiske og marketing.
De forskellige cookie-typer er beskrevet i oversigten, hvor du vælger, hvilke cookies du vil tillade.
Nødvendige cookies kan ikke fravælges, da de er nødvendige for at sitet kan fungere.

Du kan altid ændre dine valg eller se oversigten igen ved at klikke på cookie-ikonet, der er nederst til venstre på alle sider.

Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for at køre sidens basale funktioner - for eksempel login, læsning af nyheder og køb af kurser.

Statistik og marketing cookies: Vi bruger cookies til at indsamle statistik i forbindelse med visning af data fra sociale medier, eksempelvis Twitter, til markedsføring og i forbindelse med login-funktionen for foreningens medlemmer.

For det meste indsamler cookies anonyme data, men der kan også indsamles IP-adresser, som er personhenførbare data.

FSR.dk deler ikke personhenførbare eller anonyme data med tredjepart. Men nogle af de services, der har marketing-cookies på vores sites, deler data med tredjepart.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, tablet eller smart phone ved tilbagevendende besøg. Næsten alle websites bruger i dag cookies. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus. En cookie kan indeholde tekst, tal, en dato eller kan huske, at du er logget ind.
Det er eksempelvis ikke muligt at logge ind på fsr.dk, hvis vores login-cookies ikke sættes.

Sådan undgår og sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer, har du mulighed for at slette dem igen eller blokere for cookies.

Sådan sletter eller blokerer du cookies

Benytter du en browser, som ikke er på listen fra minecookies.org ovenfor, skal du finde vejledningen i den pågældende browsers hjælpe-sektion.

Du skal dog være opmærksom på, at fsr.dk - og øvrige websites - ikke vil fungere efter hensigten, hvis du helt fravælger cookies. Det vil blandt andet være umuligt at logge ind, da vi bruger cookies i forbindelse med vores login-funktionalitet.

Kilde: minecookies.org

Så lang tid opbevares cookies 

Cookiens levetid kan variere efter, hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er for eksempel 14 dage fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.

Statistik

FSR – danske revisorer anvender analyseværktøjer fra Google Analytics til at udarbejde statistik over brugernes interaktion med sitet.

For at indsamle statistik over brugen af FSR – danske revisorers websites bruger vi cookies for:

 • Google Analytics
 • Google Audience

Google bruger cookies for at indsamle anonyme data om brugernes adfærd. De kan også indsamle IP-adresser, hvilket er personhenførbare data. De deler data med tredjepart.

Ønsker du at fravælge cookies specifikt fra Google Analytics, kan du gøre det her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Deling af indhold

FSR – danske revisorers websites bruger cookies til at dele indhold på sociale medier.

Der sættes cookies for:

 • Facebook Connect
 • LinkedIn

Disse cookies indsamler både anonyme data og personhenførbare data, bl.a. IP-adresser, og deler data med tredjepart.

Markedsføring

FSR – danske revisorer bruger cookies til markedsføring. Til dette formål bruger vi:

 • DoubleClick
 • AddThis
 • Facebook Custom Audience

Disse cookies gemmer både anonyme data og kan også gemme personhenførbare data. Data deles med tredjepart.

Dette er FSR – danske revisorers persondata- og cookiepolitik af den 24. maj 2018. Politikken er opdateret i juni 2020.

Del til: