Høring: Forslag til ændringer af årsregnskabsloven under lup på Christiansborg

NyhedFolketingets Erhvervsudvalg holdt 10. april en høring om de foreslåede ændringer af årsregnskabsloven. Flere indlægsholdere gav udtryk for tvivl om, hvorvidt lovforslaget vil give reelle lempelser.

RegnskabFSR - danske revisorer

FSR – danske revisorer deltog i fredags i en velbesøgt høring på Christiansborg om det af regeringen fremsatte lovforslag (L 117) om ændringer af årsregnskabsloven.

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg (Erhvervsudvalget) var værter for høringen. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass-Larsen indledte med en præsentation af lovforslaget, som han bl.a. begrundede med regeringens ønske om at skabe administrative lempelser for erhvervslivet.

Herefter var der indlæg fra en række indkaldte eksperter, interesseorganisationer og virksomheder. Høringen var opdelt i en første del omkring de regnskabsmæssige ændringer og en del omkring CSR.
På regnskabsdelen advarede flere af indlægsholderne mod, at de foreslåede ændringer til årsregnskabsloven ikke byder på reelle lempelser, men i stedet skader gennemsigtigheden omkring de danske selskaber, hvilket kan resulterer i øgede byrder.
Du kan se og høre de forskellige indlæg ved at klikke på linkene herunder.

 

Regnskab

CSR

Adm. Direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer påpegede over for Erhvervsudvalget, at årsregnskabet er den vigtigste kilde til information og at krav om informative årsregnskaber i sig selv er en lempelse, da denne rapportering ligger til grund for andel økonomisk rapportering fra virksomhederne.

Hun påpegede, at det nuværende informationsniveau i regnskaberne er tæt på et absolut minimum, og at yderligere reduktioner i oplysningerne ikke vil resultere i lempelser. Tværtimod kan resultatet blive, at virksomhederne lider tab eller får dårligere betalingsfrister, og at det bliver sværere og dyrere at opnå finansiering.
Der var nogenlunde samme synspunkter fra bl.a. Dansk Erhverv og Finansrådet samt fra professor Frank Thinggaard.

Fra Erhvervsudvalget deltog bl.a. Kim Andersen (V), Joakim B. Olsen (LA), Frank Aaen (EnL) og Thomas Jensen (S).

Der blev lyttet til de forskellige indlæg, og det er nu op til Erhvervsudvalget at vurdere eventuelle ønsker om ændringer i lovforslaget. Det er naturligvis endnu uafklaret, om høringen afstedkommer ændringer. Det er planen, at der finder en politisk drøftelse af lovforslaget sted i Erhvervsudvalget den 16. april 2015, og at lovforslaget skal 2.- og 3.-behandles i Folketinget den 12. henholdsvis 21. maj 2015.

Hele høringen i Folketingets Erhvervsudvalg i dag om årsregnskabsloven er tilgængelig via Folketingets hjemmeside:

Høringen varede i alt 2½ time.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169