Temperaturen på dansk erhvervsliv

FSR BusinessIndikator tager hvert halve år temperaturen på dansk erhvervsliv og giver et indblik i den forventede udvikling i vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Indikatoren er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt godkendte revisorer og måler revisorernes forventninger til den økonomiske udvikling hos deres kundevirksomheder.  

BusinessIndikatoren underbygges af seks udvalgte nøgletal, der på forskellig vis giver et indblik i erhvervslivets aktuelle sundhedstilstand. Disse nøgletal er inddelt efter tre temaer: Virksomhedsaktivitet (salg i virksomheder og ordrebeholdning), virksomhedernes adgang til finansiering (udlån og kreditansøgninger) og kapacitet i virksomhederne (investeringer og stillingsopslag).

Du kan se en oversigt over tidligere BusinessIndikatorer nedenfor. Hent den seneste BusinessIndikator og læs bilagsrapporten.

Del til: