Temperaturen på dansk erhvervsliv

FSR BusinessIndikator tager hvert halve år temperaturen på dansk erhvervsliv og giver et indblik i den forventede udvikling i vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Indikatoren er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt godkendte revisorer og måler revisorernes forventninger til den økonomiske udvikling hos deres kundevirksomheder.  

BusinessIndikatoren underbygges af udvalgte nøgletal, der på forskellig vis giver et indblik i erhvervslivets aktuelle sundhedstilstand.

Du kan se en oversigt over tidligere BusinessIndikatorer nedenfor.

2. halvår 2021

Landets revisorer vurderer, at dansk erhvervsliv står over for pæne vækstrater i de kommende seks måneder, om end forventningerne er en smule mere afdæmpede end tidligere. De lidt afdæmpede forventninger kan blandt andet hænge sammen med den stigende mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. 

1. halvår 2021

Den økonomiske aktivitet er tilbage, og Danmark er på vej ud af krisen. Et stort flertal af de godkendte revisorer vurderer, at væksten vil fortsætte hos deres kunder de kommende seks måneder. Men der er alligevel behov for at stimulere investeringslysten

2. halvår 2020

Næsten fire ud af 10 revisor vurderer, at deres kunders virksomhedsøkonomi vil udvikle sig negativt i de kommende seks måneder. Stemningen i erhvervslivet er dårligere end for seks måneder siden.

1. halvår 2019

For tredje halvår i træk falder andelen af revisorer, der forventer at deres erhvervskunders økonomi vil udvikle sig positivt. Kun fire ud af 10 revisorer forventer en positivt udvikling. Revisorernes dalende forventninger stemmer overens med en række nøgletal.

2. halvår 2018

Dansk erhvervsliv har formentlig passeret toppen af væksten, hvis man spørger revisorerne. Kun hver anden revisor forventer positiv udvikling det næste halve år for deres kundevirksomheder. For godt et år siden var det otte ud af 10 revisorer.

1. halvår 2018

Virksomhedernes omsætning sætter stadig rekord, men væksten er en smule lavere end i sidste halvår-2017, og ordrebeholdningen viser endnu en gang ikke en klar retning.

2. halvår 2017

Otte ud af 10 af landets revisorer forventer, at den positive økonomiske udvikling vil fortsætte i det kommende halvår, hvilket bakkes op af de seks udvalgte nøgletal.

1. halvår 2017

Nøgletal viser, at virksomhedernes omsætning er steget med fem procentpoint i forhold til året før.

Del til: