SKRIFTLIG REVISOREKSAMEN


Frist for anmodning om dispensation 

1. maj:

  • Frist for anmodning om f.eks. dispensation fra krav om praktisk erfaring skal være modtaget senest 1. maj.

1. juni:

  • Frist for anmodning om f.eks. ekstra tid, skal så vidt muligt være modtaget inden 1. juni.
    Bemærk, at der i juli og august kan  være længere ekspeditionstid på ansøgninger om mere tid.

Indstillingsfrist

1. marts:
Frist for indstilling til modulerne A, B og C

1. juni:
Frist for indstilling til 2x6 timers eksamen


Afholdelse af skriftlig eksamen

15. august 2023
Afholdelse af modul A

16. august 2023
Afholdelse af modul B 

17. august 2023
Afholdelse af modul C 

16. + 17. august 2023
Afholdelse af 2x6 timer 

Tilsiger antallet af tilmeldte til et af modulerne A, B og C det, kan Eksamensudvalget beslutte, at eksamen vedrørende et modul kan aflægges som f.eks. en mundtlig prøve. I 2023 vil modul B og C blive afholdt som en skriftlig prøve. Modul A bliver ikke afholdt i 2023, da ingen har tilmedt sig. 


Frameldingsfrister
Framelding fra den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest 7 kalenderdage før prøvens afholdelse.
 

8. august 2023
Framelding til modul A, skal ske på mail til eksamen@fsr.dk

9. august 2023
Framelding til modul B, skal ske på mail til eksamen@fsr.dk.

10. august 2023
Framelding til modul C, skal ske på mail til eksamen@fsr.dk.

9. august 2023
Framelding til 2x6 timers eksamen, skal ske på mail til eksamen@fsr.dk.

MUNDTLIG REVISOREKSAMEN


Frist for anmodning om dispensation 

1. marts for 1.halvår eller 1. september for 2. halvår:

  • Anmodning om dispensation fra kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest 7 år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået.

Indstillingsfrister

1. april:
Frist for indstilling til mundtlig eksamen 1.halvår.

1. oktober:
Frist for indstilling til mundtlig eksamen 2.halvår.


Afholdelse af mundtlig eksamen 

6. november – 1. december 2023:
Afholdelse af mundtlig revisoreksamen 2.halvår. 

5. juni – 12. juni 2023:
Afholdelse af mundtlig revisoreksamen 1.halvår. 

Slutdatoen er vejledende, da der kan ske aflysninger alt efter, hvor mange kandidater der skal til eksamen.


Frameldingsfrister

15. april:
Frist for framelding til indstilling i 1.halvår.

15. oktober:
Frist for framelding til indstilling i 2.halvår.

Del til: