SKRIFTLIG REVISOREKSAMEN


Frist for anmodning om dispensation 

1. maj for eksamen i august og 1. september for eksamen i december:

  • Frist for anmodning om f.eks. dispensation fra krav om praktisk erfaring 

1. juni for eksamen i august og 1. oktober for eksamen i december:

  • Frist for anmodning om f.eks. ekstra tid
    Bemærk, at der i juli og august kan  være længere ekspeditionstid på ansøgninger om mere tid.

Indstillingsfrist

1. juni:
Frist for indstilling til 2x6 timers eksamen i august

1. oktober:
Frist for indstilling til 2x6 timers eksamen i december


Afholdelse af skriftlig eksamen

14. + 15. august 2024
Afholdelse af 2x6 timer 

3. + 4. december 2024
Afholdelse af 2x6 timer


Frameldingsfrister
Framelding fra den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest 7 kalenderdage før prøvens afholdelse.
 
7. august 2024 for eksamen i august
Framelding til 2x6 timers eksamen, skal ske på mail til eksamen@fsr.dk.
 
26. november 2024 for eksamen i december
Framelding til 2x6 timers eksamen, skal ske på mail til eksamen@fsr.dk.

 

Offentliggørelse af eksamensresultater
slut september for eksamen i august og slut januar for eksamen i december  via FSR´s hjemmeside. På listen vil der være angivet eksamensnummer samt B/IB

MUNDTLIG REVISOREKSAMEN


Frist for anmodning om dispensation 

1. marts for 1.halvår eller 1. september for 2. halvår:

  • Anmodning om dispensation fra kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest 7 år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået.

Indstillingsfrister

1. april:
Frist for indstilling til mundtlig eksamen 1.halvår.

1. oktober:
Frist for indstilling til mundtlig eksamen 2.halvår.


Afholdelse af mundtlig eksamen 

3. juni – 11. juni 2024 (der afholdes ikke eksamen grundlovsdag, den 5. juni):
Afholdelse af mundtlig revisoreksamen 1.halvår. 

4. november – 29. november 2024:
Afholdelse af mundtlig revisoreksamen 2.halvår. 

Slutdatoen er vejledende, da der kan ske aflysninger alt efter, hvor mange kandidater der skal til eksamen.


Frameldingsfrister

15. april:
Frist for framelding til indstilling i 1.halvår.

15. oktober:
Frist for framelding til indstilling i 2.halvår.

Del til: