Responsa


22. september 2021

Responsumsag nr. R-1480 af 27. september 2020

Sagen vedrører primært revisors arbejde i relation til vurderingen af risikoen for besvigelser, revisors rapportering til ledelsen om mangler i den interne kontrol samt spørgsmål i relation til revi...

Responsa

22. september 2021

Responsumsag nr. R-1483 med supplerende spørgsmål

Sagen vedrører ansvarsdeling mellem revisor og ledelse, god skik i forbindelse med revisors vurdering og rapportering om det interne kontrolmiljø, samt i hvilket omfang ledelsen af ”egen drift” skal...

Responsa

22. december 2017

Responsumsag nr. R-1449 af 22. december 2017

Sagen vedrører god revisorskik i forbindelse med opgørelse af afgiftstilsvar.

Responsa 2010 - 2019

19. juni 2017

Responsumsag nr. R-1431 af 19. juni 2017

Sagen vedrører blandt andet, hvorvidt i regnskabet afsat honorar til revisor skal svare til den endelige fakturering.

Responsa 2010 - 2019

19. juni 2017

Responsumsag nr. R-1436 af 19. juni 2017

Sagen vedrører, hvorvidt revisor har overholdt god revisorskik i forbindelse med vurderingen af markedsværdien af den samlede anpartskapital i et selskab i forbindelse med en anpartshavers udtræden. H...

Responsa 2010 - 2019

08. maj 2017

Responsumsag nr. R-1432 af 8. maj 2017

Sagen vedrører spørgsmål om god revisorskik ved aftaleindgåelse og udførelse af udvidet gennemgang, samt vurdering af honorarets rimelighed.

Responsa 2010 - 2019

27. marts 2017

Responsumsag nr. R-1438 af 27. marts 2017

Sagen vedrører et spørgsmål om god revisor- og rådgivningsskik i forbindelse med revisors fakturering og udførelse af rådgivningsydelser.

Responsa 2010 - 2019

21. februar 2017

Responsumsag nr. R-1433 af 21. februar 2017

Sagen vedrører spørgsmål om god revisionsskik ved revision af momsområdet, herunder vurdering af væsentlighed og risiko, i forbindelse med revisors revision af årsrapporter for B A/S (af spørger benæv...

Responsa 2010 - 2019

07. februar 2017

Responsumsag nr. R-1435 af 7. februar 2017

Sagen vedrører god revisions- og regnskabsskik i forbindelse med revision af igangværende arbejder for en rådgivende ingeniørvirksomhed.

Responsa 2010 - 2019

30. januar 2017

Responsumsag nr. R-1427 af 30. januar 2017

Sagen vedrører overholdelse af god revisionsskik og revisors pligter i relation til fortsat drift i forbindelse med revision af årsregnskabet for B ApS for regnskabsåret 2010.

Responsa 2010 - 2019