Responsa


10. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1525 af 20. april 2023

Sagen vedrører en potentiel besvigelsessag i virksomheden A A/S.

Responsa 2020 - 2029

10. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1526 af 23. maj 2023

Sagen vedrører spørgsmål om krav til aftale mellem revisor og kunde ved en kontrolopgave af transaktioner på en bankkonto, samt om revisor skal orientere, hvis revisor ikke kan få de nødvendige oplysn...

Responsa 2020 - 2029

10. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1529 af 30. maj 2023

Sagen vedrører rådgivning om kapitalejerlån samt tilrettelægning og udbetaling af lån fra driftsselskab til to kapitalejerselskaber.

Responsa 2020 - 2029

10. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1530 af 5. september 2023

Sagen vedrører god revisions- og revisorskik i relation til revisors pligt til at udarbejde arbejdspapirer, forbehold ved revisors erklæringsafgivelse samt krav til revisor ved afgivelse af revisions-...

Responsa 2020 - 2029

10. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1532 af 30. august 2023

Sagen vedrører uenighed om størrelsen og omfanget af udførte revisionsarbejder og ekstraarbejder for en førstegangsrevision omfattende tre enheder, herunder aftalegrundlag, opgavetype, inddrivelse/bet...

Responsa 2020 - 2029

09. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1500 af 6. juli 2021

Sagen vedrører omfanget af revisors rådgivning i forbindelse med stiftelse af selskab samt momsmæssige forhold i tilknytning hertil.

Responsa 2020 - 2029

09. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1508 af 21, marts 2022

Sagen vedrører god revisorskik i forbindelse med tilbageholdsret og indlevering af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Responsa 2020 - 2029

09. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1511 af 21. februar 2022

Sagen vedrører god revisorskik i forbindelse med revisors assistance med rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved et potentielt salg af en udlejningsejendom.

Responsa 2020 - 2029

09. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1512 af 10. juni 2022

Sagen vedrører primært revisionen af en privat grundskole herunder ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor vedrørende ajourført bogholderi og underliggende forretningsgange, procedurer mv.

Responsa 2020 - 2029

09. oktober 2023

Responsumsag nr. R-1517 af 20. december 2022

Sagen vedrører spørgsmål af generel karakter om, hvorvidt revisor har handlet i overensstemmelse med god revisor- og rådgivningsskik i forbindelse med udligning af ulovlige mellemværender mellem et se...

Responsa 2020 - 2029