Den Skriftlige prøve afholdes over 2 dage med hver en varighed af 6 timer. Frem til 2023 vil der være en overgangsordning for kandidater, der allerede har bestået én eller flere af de i alt 3 skriftlige eksaminer (modul A, B og C) på den gamle ordning.


Ansøgning om indstilling til revisoreksamen


Klik på linket ovenfor og udfyld ansøgningen, som sendes indscannet via mail. Ansøgningen skal indeholde kopi af eksamensbevis, en arbejdsgivererklæring, evt. udfyldt i ansøgningen samt dispensation fra Erhvervsstyrelsen, hvis du har søgt herom. 

Husk også at tilmelde dig den/de ønskede eksaminer og afholdelsessted via linket Tilmelding til højre.

Hvis du har været indstillet før, skal der ikke indsendes eksamensbevis og udfyldt arbejdsgivererklæring igen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist hvert år senest den 1. juni for indstilling til en eller flere af de skriftlige eksaminer.

Såfremt kandidaten ønsker at framelde sig skriftlig eksamen, skal det gøres senest syv kalenderdage før den pågældende eksamen på mail. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, såsom egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, vil blive regnet for et forsøg ved den skriftlige prøve. Hvis fristen ikke overholdes, vil eksaminationen blive betragtet som et forsøg på at bestå eksamen.

I boksene nedenfor, findes yderligere oplysninger og regler omkring den skriftlige eksamen.