Hjælp til kvalitet

Vi har en lang række tilbud til medlemmer, som gerne vil have gode råd, sparring og værktøjer, der kan være med til at understøtte arbejdet i forhold til at sikre en god kvalitet.


Faglig Hotline
Medlemmer af FSR - danske revisorer kan gratis kontakte vores Faglige Hotline med spørgsmål om kvalitet og kvalitetskontrol. Er man blevet kvalitetskontrolleret, så gennemgår foreningens sekretariat den erklæring kvalitetskontrollanten har afgivet, og tager ved behov en dialog med det pågældende medlem og drøfter eventuelle forbedringsmuligheder.

Stærke faglige værktøjer
Foreningen har udviklet en række faglige hjælpeværktøjer som der kan tegnes abonnement på. Værktøjsportalen rummer skabeloner, paradigmer og tjeklister, som letter det daglige arbejde.

Kurser
Året igennem er der mange muligheder for at deltage på relevante kurser. Foreningen har også kurser, der er målrettet kvalitet, herunder kvalitetskontrollen og hvad der er vigtigt, for at revisionsvirksomheden kommer godt igennem kontrollen.

Del til: