FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger på data fra Danmarks Statistik.


Revisorbranchen står i en situation, hvor den mangler arbejdskraft og talent, som kan sikre vækst og udvikling i branchen. Manglen på arbejdskraft er en generel udfordring i samfundet og kampen om talenterne forventes at tage til i de kommende år.

Som et led i at skabe bedre forståelse for branchens udfordringer med at tiltrække og fastholde talent sætter FSR – danske revisorer fokus på cand. merc.aud.-kandidaters karakteristika i en række analyser, som præsenteres neden for.

Formålet med analyserne er at opbygge viden om cand.merc.aud.-kandidaters personkarakteristik, uddannelsesforløb, jobsituation og tilknytning til revisorbranchen. Resultaterne skal bruges til det videre arbejde med at styrke tiltrækning og tilknytning til revisorbranchen. 

Del til: