Pris - de faglige værktøjer

Få overblik over hvad det koster for din virksomhed at blive koblet op på vores værktøjsportal.


Vi har to typer af værktøjer på fsrdocs.dk/værktøjsportalen:

 1. Generelle værktøjer
 2. Specialiserede værktøjer 

 

1. Nedenstående værktøjer hører til gruppen af generelle værktøjer:

 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber
 • Kvalitetssikring
 • Revisors erklæringer
 • Revisionsopgaven
 • Udvidet gennemgang og review
 • Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring.

Medlemspriser for de generelle værktøjer på Værktøjsportalen 

Ved anskaffelse betales et oprettelsesgebyr pr. værktøj  pr. virksomhed på 2.650,00 kr. ex moms. Der betales et kvartalsvis vedligeholdelsesabonnement pr. licens i henhold tilnedenstående pristrappe.

Medlemspriser (ex moms) for værktøjer på Fsrdocs.dk / Værktøjsportalen gældende fra 1. januar 2022.

1 licens       417,00 kr.
2-5 licenser                    140,00 kr.
6-10 licenser         83,00 kr.
>10 licenser           56,00 kr.


Bemærk; Prisen beregnes på det samlede antal revisorer i virksomheden, hvor de enkelte pristrin indgår. Der vil således altid blive opkrævet vedligeholdelsesabonnement for samtlige revisorer i virksomheden på de generelle værktøjer.


Beregningseksempel ved en revisionsvirksomhed på 10 medarbejdere (ex moms):

 

Antal licenser Pris pr. licens /kvartal Pris i alt /kvartal
1 417,00 417,00
4 140,00 560,00
5 83,00 415,00
I alt for 10 licenser / kvartal   1.392,00

2. Nedenstående værktøjer hører til gruppen af specialiserede værktøjer:

 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Skattefri spaltning
 • Ophørspension
 • Værdiansættelse af virksomheder

Medlemspriser for de specialiserede værktøjer på Værktøjsportalen 

Ved anskaffelse betales et oprettelsesgebyr pr. værktøj pr. licens på 2.234,00 kr. ex moms.

Der betales et kvartalsvist vedligeholdelsesabonnement pr. licens på 559,00 kr. ex moms.

Det er muligt at købe værktøjet til enkelte medarbejdere i virksomheden.

Værktøjet er personligt og må ikke kopieres rundt i virksomheden, hvilket vil være et brud på FSR - danske revisorers licensrettigheder. FSR - danske revisorer kan ved berettiget mistanke om uautoriseret adgang bede en godkendt revisor om at gennemgå kundens installation. Såfremt der konstateres uregelmæssigheder er FSR - danske revisorer berettiget til at opkræve for alle brugere inkl. omkostningen for revisors gennemgang. Såfremt der ikke konstateret uregelmæssigheder afholder FSR - danske revisorer omkostningen til revisor.

 

Alle vedligeholdelsesabonnementer opkræves kvartalsvis. 

Der tages forbehold for prisstigninger.

Del til: