Pris - de faglige værktøjer

Få overblik over hvad det koster for din virksomhed, at blive koblet op på Værktøjsportalen.


Vi har to typer af værktøjer på Værktøjsportalen:

 1. Generelle værktøjer
 2. Specialiserede værktøjer 

 

Generelle værktøjer

De generelle værktøjer omfatter følgende:

 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber
 • Kvalitetssikring
 • Revisors erklæringer
 • Revisionsopgaven
 • Udvidet gennemgang og review
 • Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring.
Medlemspriser for de generelle værktøjer på Værktøjsportalen 

Ved anskaffelse betales et oprettelsesgebyr pr. værktøj pr. virksomhed på 2.714,00 kr. ekskl. moms. Der betales et kvartalsvis vedligeholdelsesabonnement pr. licens i henhold tilnedenstående pristrappe.

Medlemspriser (ekskl. moms) for værktøjer på Værktøjsportalen gældende fra 1. januar 2024.

1 licens       432,00 kr.
2-5 licenser                    146,00 kr.
6-10 licenser         85,00 kr.
>10 licenser           60,00 kr.


Bemærk; Prisen beregnes på det samlede antal revisorer i virksomheden, hvor de enkelte pristrin indgår. Der vil således altid blive opkrævet vedligeholdelsesabonnement for samtlige revisorer i virksomheden på de generelle værktøjer.

Priseksempel (ekskl. moms) ved en revisionsvirksomhed på 10 medarbejdere:

 

Antal licenser Pris pr. licens /kvartal Pris i alt /kvartal
1 432,00 432,00
4 146,00 584,00
5 85,00 425,00
I alt for 10 licenser / kvartal   1.441,00

Specialiserede værktøjer

De specialiserede værktøjer omfatter følgende:

 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Skattefri spaltning
 • Ophørspension
 • Værdiansættelse af virksomheder
Medlemspriser for de specialiserede værktøjer 

Ved anskaffelse betales et oprettelsesgebyr pr. værktøj pr. licens på 2.312,00 kr. ekskl. moms.

Der betales et kvartalsvist vedligeholdelsesabonnement pr. licens på 578,00 kr. ekskl. moms.

Priseksempel (ekskl. moms) ved køb af to værktøjer, eksempelvis Fusion og Aktieombytning:

 • Oprettelsesgebyr = 2 stk. = 4.624 kroner.

 • Vedligeholdelsesabonnement = 2 stk. = 1.156 kroner pr. kvartal.

Det er muligt at købe værktøjet til enkelte medarbejdere i virksomheden. Bemærk dog, at værktøjet er personligt og må ikke kopieres rundt i virksomheden, hvilket vil være et brud på FSR - danske revisorers licensrettigheder. FSR - danske revisorer kan ved berettiget mistanke om uautoriseret adgang bede en godkendt revisor om at gennemgå kundens installation. Såfremt der konstateres uregelmæssigheder er FSR - danske revisorer berettiget til at opkræve for alle brugere inkl. omkostningen for revisors gennemgang. Såfremt der ikke konstateret uregelmæssigheder afholder FSR - danske revisorer omkostningen til revisor.

Alle vedligeholdelsesabonnementer opkræves kvartalsvis. 

Der tages forbehold for prisændringer.

Del til: