Hjælpepakker

Hjælpepakker


16. april 2021

Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 procent af revisorregningen ved efterkontrol

Selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kroner på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 procent af revisorregningen i forbindelse med efterkontrol.

Corona Hjælpepakker Omsætning

15. april 2021

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Opdateret oversigtsark: Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten vise...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

15. april 2021

Ny bekendtgørelse og vejledning for faste omkostninger

Kompensationsordningen for faste omkostninger for perioden fra og med den 1. marts 2021 til 30. april 2021 er åbent for ansøgninger og nu er bekendtgørelse og vejledning offentliggjort.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

15. april 2021

Ny ansøgningsfrist for decemberpuljen

Ansøgningsfristen er skubbet fire uger til den 13. maj 2021.

Corona Hjælpepakker Generelt

14. april 2021

Frist for slutafregningen udskydes

Fristen for at indsende til slutafregningen skubbes til 30. juni 2021. Det gælder for alle ordninger.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

12. april 2021

Søg om kompensation for faste omkostninger fra perioden 1. marts 2021

Nu er ansøgningen for kompensation for faste omkostninger for perioden fra 1. marts 2021 åben.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

12. april 2021

Søg om kompensation for selvstændige fra perioden 1. marts 2021

Nu er ansøgningen for kompensation for selvstændige for perioden fra 1. marts 2021 åben.

Corona Hjælpepakker Omsætning

09. april 2021

Husk ansøgningsfristen for decemberpuljen

Decemberpuljen giver tilskud til virksomheders sæsonbetonede omkostninger. Dine kunder kan få et engangstilskud op til 80 procent af deres sæsonbetonede omkostninger. Ansøgningsfristen er den 15. apri...

Corona Hjælpepakker Generelt

09. april 2021

Nyt om ansøgningsfristen for selvstændige, freelancere og kombinatører

Ansøgningsfristen for kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører er rykket til den 15. juni 2021 for kompensationsperioder startende fra og med den 1. september 2020.

Corona Hjælpepakker Omsætning

08. april 2021

Åbent for slutafregning for selvstændige

Erhvervsstyrelsen har åbnet for slutafregningen til kompensationsordninger for selvstændige i perioden 9. marts til og med 31. august 2020. Fristen for indsendelse af dokumentation er 31. maj 2021.

Corona Hjælpepakker Omsætning