Hjælpepakker

Hjælpepakker


28. januar 2022

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten viser kompensationsperiodern...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

27. januar 2022

Regeringen ophæver de sidste corona-restriktioner for dansk erhvervsliv

Regeringen har valgt at følge Epidemikommissionens indstilling om, at corona ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at alle nuværende restriktioner ophører den 1. ...

Corona Hjælpepakker Generelt

20. januar 2022

Nedre lånegrænse for vækstlåneordningen ophæves

Regeringen har besluttet at fjerne den nedre lånegrænse for Vækstlån via Vækstfonden og introducerer små Vækstlån, som særligt kommer SMV’er til gode.

Corona Hjælpepakker Vækstfonden

11. januar 2022

Reglerne for den generelle lønkompensationsordning er nu på plads

Bekendtgørelse om den generelle lønkompensationsordning for perioden fra og med den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022 er offentliggjort.

Corona Hjælpepakker Løn

07. januar 2022

Mink – ansøgning om erstatning og kompensation

Minkavlere kan indsende en blanket til Fødevarestyrelsen, hvor de ansøger om erstatning og kompensation ved permanent nedlukning af deres minkvirksomhed eller midlertidig lukning af minkvirksomheden, ...

Corona Hjælpepakker Generelt

06. januar 2022

Frivillig nedlukning - muligheder for kompensation

Virksomheder, der frivilligt holder lukket, kan modtage kompensation på lige vilkår med øvrige virksomheder. Nedlukningen skal være begrundet i corona, og de generelle betingelser for at opnå kompensa...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

03. januar 2022

Ny rapport om principper for hjælpepakker ved fremtidige epidemier

Erhvervsministeriets arbejdsgruppe afleverede den 30. december 2021 en rapport om fremtidige hjælpepakker.

Corona Hjælpepakker Generelt

20. december 2021

Udvidelse af kompensationsordninger

Fra og med 19. december 2021 trådte nye restriktioner i kraft for dele af det danske erhvervsliv. De nye corona-restriktioner betyder, at der er behov for yderligere hjælp til de hårdest ramte virksom...

Corona Hjælpepakker Faste udgifter Løn Omsætning

13. december 2021

Lønkompensation for tvangslukkede og hårdt ramte virksomheder åbner

Arbejdsmarkedets parter indgik i fredags en ny trepartsaftale om genåbning af midlertidig lønkompensation til tvangslukkede virksomheder og ny lønkompensationsordning målrettet hårdt ramte virksomhede...

Corona Hjælpepakker Løn

09. december 2021

Koncernforbundne virksomheder kan søge om kompensation for faste omkostninger for perioden november 2020 - juni 2021

Virksomheder der er en del af en koncern, kan søge om kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 til og med den 30. juni 2021. Dispensation for at søge igen skal sendes senest d...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger