Hjælpepakker

Hjælpepakker


26. maj 2020

Få overblikket over statens hjælpepakker

[Fast nyhed] Få overblikket og find hjælp og vejledning til alle statens hjælpepakker via fsr.dk

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Større arrangementer Vækstfonden EKF Rejsegarantifonden Dagpenge og sygedagpenge Kultur Faste omkostninger Kultur medier og skoler

04. juni 2020

Reduktion af kompensation for underskudsvirksomheder, samt mulighed for nedbringelse af reduktion

Virksomheder med underskud skal have deres kompensation reduceret. Erhvervsstyrelsen kan efter en konkret vurdering fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet, selvom virksomhedens kom...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

03. juni 2020

Webinar: De nye COVID-19 produkter hos Vækstfonden, er for alle SMV’er.

Få overblikket over de nye COVID-19 lånemuligheder via Vækstfonden. Deltag i webinaret 16. juni kl. 8.30 og bliv bedre klædt på til at rådgive dine kunder om finansiering, og hvordan de ”bygger bro” t...

Corona Hjælpepakker Vækstfonden

03. juni 2020

I hvilke situationer accepteres en alternativ referenceperiode?

Vi har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om situationer, hvor en alternativ referenceperiode kan accepteres – find eksemplerne her.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

03. juni 2020

Omkostninger til bogholderimæssig assistance ER omfattet af hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om ekstern bogholderimæssig assistance anses for at være faste omkostninger, som i ansøgningen om hjælpepakken faste omkostninger skal periodiseres og indregnes over hele regnskabsåret.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

29. maj 2020

Rapport fra topøkonomer om udfasning af hjælpepakker er klar

Udfasning af COVID-19 hjælpepakkerne er på vej. En økonomisk ekspertgruppe bestående af tre universitetsprofessorer har nu afleveret deres input om udfasning af hjælpepakkerne til Finansministeriet og...

Corona Hjælpepakker Generelt

27. maj 2020

Kompensation for faste omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en længe ventet vejledning til hjælpepakken faste omkostninger, som er relevant for virksomheder, som i 2019 eller 2020 har været påvirket af ændring i virksomhedens f...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

27. maj 2020

Omfattende hjælp til eksportvirksomheder – også SMV’ere

Udenrigsministeriet har stillet en eksport- og investeringspakke til rådighed for danske eksportvirksomheder med fokus på blandt andet adgang til internationale hjælpepakker.

Corona Hjælpepakker EKF

25. maj 2020

Over 11 milliarder udbetalt via kompensationsordninger

Der er godkendt over 80.000 ansøgninger siden den første kompensationsordning gik i luften i starten af maj. Handel samt hoteller og restauranter er de to brancher, som har fået udbetalt de største be...

Corona Hjælpepakker Generelt

25. maj 2020

Kompensation for selvstændige mv. (omsætningskompensation)

Nu er ordningen åben for genansøgninger og ansøgninger fra virksomheder med over 10 ansatte m.v. jf. den ny bekendtgørelse. Få overblikket over ordningen og ikke mindst ændringerne her.

Corona Hjælpepakker Omsætning