Hjælpepakker

Hjælpepakker


07. februar 2023

Foreløbige opgørelser på slutafregning af faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har fremsendt foreløbige opgørelser til virksomheder, der har slutafregnet for modtaget kompensation for faste omkostninger. Opgørelserne kan af forskellige grunde afvige fra virksom...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

03. januar 2023

Ny frist for slutafregning er den 28. februar 2023

Virksomheder, der skal indberette til slutafregning for faste omkostninger light, freelancere og kombinatører har fået ændret fristen til den 28. februar 2023. Virksomheder, der ikke har indberettet i...

Corona Hjælpepakker Generelt Faste udgifter Løn Omsætning

16. november 2022

COVID-19: Slutafregningsfrist 30. november 2022

Virksomhederne skal huske at indberette til slutafregningen, ellers bortfalder kompensationen.

Corona Hjælpepakker Generelt

11. oktober 2022

Slutafregning for faste omkostninger light er åbnet

Erhvervsstyrelsen har åbnet for indberetning til slutafregning for stedbundne faste omkostninger. Fristen for slutafregningen er den 31. januar 2023.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

29. september 2022

Ny slutafregningsfrist er den 30. november 2022

Erhvervsstyrelsen har igen ændret fristen for indberetning af slutafregning for faste omkostninger, tabt omsætning og lønkompensation. Den nye frist er den 30. november 2022. Lightordning har til 31. ...

Corona Hjælpepakker Faste udgifter Løn Omsætning

Historisk

20. september 2022

Fristen for slutafregning er ændret til 30. oktober 2022

Erhvervsstyrelsen har ændret fristen for indberetning af slutafregning for faste omkostninger, tabt omsætning og lønkompensation til den 30. oktober 2022. Ændringerne fremgår på virk.dk og Erhvervssty...

Corona Hjælpepakker Faste udgifter Løn Omsætning

Historisk

14. september 2022

Find hjælp i Erhvervsstyrelsens vejledninger om COVID-19

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om slutafregning, statsstøtteordningerne og kompensationsberettigede faste omkostninger.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

31. august 2022

Åbent for revisorerklæringer til slutafregning for lønkompensation og tabt omsætning

Erhvervsstyrelsen har åbnet for de digitale indberetningsløsninger til revisor, der skal afgive erklæring til slutafregning for lønkompensation og tabt omsætning.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning

Historisk

05. juli 2022

Slutafregning er nu åben

Erhvervsstyrelsen har åbnet for slutafregning på faste omkostninger, lønkompensation og for tabt omsætning. Fristen for slutafregning er 30. september.

Corona Hjælpepakker Generelt

Historisk

27. juni 2022

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten viser kompensationsperiodern...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger