Få vælger at læse videre og uddanne sig til godkendt revisor

FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger på data fra Danmarks Statistik.


En cand.merc.aud.-titel er et krav for at kunne videreuddanne sig til godkendt revisor. I perioden 2010 til 2021 er der i gennemsnit optaget 536 studerende på studiet årligti, mens der i gennemsnit er kommet 426 nye cand.merc.aud.-kandidater ud fra landets univerister. Det vil sige, at det i gennemsnit er 80 pct. af kandidaterne på cand.merc.aud.-studiet, som gennemfører cand.merc.aud.-uddannelsen.
 

Antal optag og færdiguddannede kandidater på cand.merc.aud.-uddannelsen 2010-2021

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BEF) og FSR – danske revisorer.
Anm: Opgørelsen indeholder antal kandidater pr. 30. september i et givent år. 

Kun lille andel videreuddanner sig til godkendt revisor 

Selvom der hvert år i gennemsnit bliver uddannet over 400 cand.merc.aud.’er, er det kun en lille del, som vælger at læse videre og uddanne sig til godkendt revisor. I perioden 2010 til 2020 er der i gennemsnit blevet uddannet 62 godkendte revisorer hvert år. I 2021 og 2022 blev der uddannet et ekstraordinært højt antal godkendte revisorer. Det kan fx skyldes, at den mundtlige revisoreksamen er blevet moderniseret, hvilket blandt andet betyder, at kandidater kan gå op til eksamen mere end tre gange. Ændringerne trådte i kraft i 2021.  

Hvis der ses bort fra det ekstraordinære høje antal kandidater i 2021 og 2022, da er det kun i gennemsnit 15 pct. af cand.merc.aud.-kandidaterne, der videreuddanner sig til godkendt revisor.
 

Antal nye godkendte revisorer, 2021-2021

Kilde: FSR – danske revisorer.

Metode

Der er taget udgangspunkt i uddannelsesstatistikken fra Danmarks Statistik. Ud fra uddannelsesstatistikken er alle personer med en afsluttet cand.merc.aud.-kandidat i perioden 2010 til 2021 identificeret.   

Afgrænsningen af kandidater i perioden 2010 til 2021 er lavet for at undersøge yngre cand.merc.aud.-kandidaters præferencer og handlemønstre.  

I analysen er der yderligere trukket data fra statistikker om, beskæftigelse for lønmodtagere, lønstatistikker og befolkningsstatistikker.  

I dele af analyserne er cand.merc.aud.-kandidaterne sammenlignes med kandidater fra de øvrige cand.merc.-uddannelser, jura, økonomi og statskundskab. Det skyldes, at disse kandidatuddannelser tilnærmelsesvis er sammenlignelige. 

Del til: