Vil du være revisor?

Revisorer skaber tillid. De sikrer retvisende og troværdig information til virksomheder, investorer og myndigheder.


Som revisor bliver du også en betroet rådgiver for virksomhederne. Revisorer rådgiver blandt andet om

  • Revision og regnskab
  • Bæredygtigheds- og klimarapportering
  • Skat, moms og afgifter
  • Digitalisering

Vil du høre revisorer fortælle om deres arbejde? Du kan møde både yngre og mere erfarne revisorer i denne podcastserie:

Listen to "Myter om talknuserne" on Spreaker.

Har du spørgsmål?

FSR - danske revisorer kan ikke tilbyde individuel studievejledning. Hvis du har konkrete spørgsmål om uddannelse, optagelseskrav eller karrieremuligheder, skal du henvende dig til direkte til en uddannelsesinstitution. De fire universiteter i Danmark, der tilbyder kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud., er Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School.

Hvad kræver det at blive revisor?

Herunder kan du læse mere om, hvilke uddannelsesveje der fører ind i revisionsbranchen.

Se modellen i stort format.

For at blive revisor skal du først gennemføre en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX, HF). Herefter er der tre uddannelsesveje:

Revisorelev eller revisorassistent

Du kan tage en revisorelevuddannelse, hvor du på to år uddanner dig som revisorassistent. Under uddannelsen arbejder du som elev i en revisionsvirksomhed og vil samtidig modtage teoretisk undervisning. Sideløbende med uddannelsen skal du læse enten en HD 1. del eller en akademiuddannelse. Efter du er blevet uddannet revisorassistent, og har gennemført enten HD 1. del eller akademiuddannelsen, skal du supplere din uddannelse med HD 2. del, som tager yderligere to år. Når du har gennemført denne, kan du læse videre til cand.merc.aud.

Finansøkonom eller financial controller

Efter gymnasiet kan du læse videre på erhvervsakademiet. Her kan du læse til finansøkonom eller financial controller. Begge uddannelser tager to år. Herefter kræves to års relevant erhvervserfaring for at kunne blive optaget på HD 2. del. Denne tager også to år at gennemføre, og herefter er du uddannet revisor, HD (R). Du er nu klar til at læse cand.merc.aud.

Den akademiske retning

Den mest teoretiske uddannelsesvej er at tage en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA) efter din gymnasiale uddannelse. Uddannelsen tager tre år. Herefter er du klar til at læse cand.merc.aud.

En anden mulighed er at tage en videregående uddannelse som finansbachelor. Uddannelsen tager 3½ år og er mere praktisk orienteret end en akademisk bachelor som HA. Bemærk dog, at universiteterne har forskellige optagelseskriterier. Nogle stiller krav om, at finansbachelorer tager særlige suppleringsfag, før de kan få adgang til cand.merc.aud.-studiet. Andre kræver, at du har taget specifikke valgfag under selve studiet — det er altså ikke nok at tage dem som suppleringsfag bagefter. Kontakt det universitet, du overvejer at søge ind på, så du er sikker på at vælge rigtigt.

Når du har bestået din cand.merc.aud. og har minimum tre års relevant erhvervserfaring i en revisionsvirksomhed, kan du ansøge om at blive indstillet til revisoreksamen. De fleste kandidater deltager først på SR-Akademiet, som er et 2½-årigt uddannelsesforløb, kandidaten deltager i sideløbende med sin relevante arbejdserfaring. I dag består revisoreksamen af en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen. Når revisoreksamen er bestået, kan kandidaten kalde sig for statsautoriseret revisor.

Del til: