Som statsautoriseret revisor er du med til, at sikre troværdig information til virksomheder, kreditorer, investorer og andre brugere af virksomhedernes regnskaber. Du er også erhvervslivets mest betroede rådgiver.


Som revisor har du en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi og et bredt kendskab til best practice. Du kommer løbende på landets virksomheder og ved hvad der foregår i erhvervslivet. Som revisor er du virksomhedernes centrale sparringspartner. Du bringer din viden om regnskab, økonomi, skat, marked, ledelse og strategi i spil til gavn for virksomhederne, så de kan træffe beslutninger på et velfunderet og veloplyst grundlag. 

 Revisorerne rådgiver blandt andet om: 

 • Revision og regnskab 
 • Bæredygtigheds- og klimarapportering 
 • Skat, moms og afgifter 
 • Virksomhedsøkonomi
 • Digitalisering og Cybersikkerhed 
 • Ledelse og strategi

Hvis du går og drømmer om at blive erhvervslivets foretrukne rådgiver, så er der flere veje til målet. 

 

FSR - danske revisorer yder ikke individuel studievejledning. Hvis du har konkrete spørgsmål om uddannelse, optagelseskrav eller karrieremuligheder, skal du henvende dig til direkte til din uddannelsesinstitution.
 

For at blive revisor skal du først gennemføre en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX, HF). Herefter er der tre uddannelsesveje hen til kandidatuddannelsen til revisor, cand.merc.aud.:  

 1. Trainee/revisorelev kombineret med HD 1. og 2. del  
 2. Finansøkonom, Financial controller eller lignende med efterfølgende HD 2. del. 
 3. Bacheloruddannelse (HA eller lignende) 

Efter endt ungdomsuddannelse kan du starte som trainee/elev i en revisionsvirksomhed. Bemærk, at EUX og HHX er direkte adgangsgivende til kontorelevuddannelsen, men hvis du har en STX, HTX eller HF skal du tage op til fem ugers gymnasial supplering for at starte som kontorelev. Det tager to år at blive revisorassistent. Ved siden af læser du enten HD 1. del eller en akademiuddannelse. HD 1. del er det erhvervsøkonomiske grundforløb og tager to år. 

Når du er uddannet revisorassistent, og har gennemført HD 1. del eller akademiuddannelsen, skal du supplere din uddannelse med HD 2. del. Det tager yderligere to år. NB. der er krav om to års relevant erhvervserfaring for at fortsætte på HD 2. Når du har færdiggjort din HD kan du ved at tage suppleringsfag få adgang til cand.merc.aud. 

Efter endt ungdomsuddannelse kan du vælge at læse til finansøkonom eller financial controller på erhvervsakademiet. Det tager to år. Herefter er der krav om to års relevant erhvervserfaring for at blive optaget på HD 2. del. Det tager yderligere to år.  

Du kan også vælge at søge ind på Akademiuddannelsen. Der er et adgangskrav om to års erhvervserfaring ud over din gymnasiale uddannelse. Akademiuddannelsen er en voksenuddannelse der tages på deltid ved siden af jobbet. Uddannelsen tager typisk tre år, herefter er der mulighed for at læse videre på HD 2. del.  Når du har færdiggjort din HD, kan du ved at tage suppleringsfag få adgang til cand.merc.aud. 

Læs mere om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere om akademiuddannelser

Læs mere om HD-uddannelsen

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA Almen) tager tre år. Herefter er du klar til at læse cand.merc.aud. En anden mulighed er at tage en videregående uddannelse som finansbachelor. Uddannelsen tager 3½ år og er mere praktisk orienteret end HA. Bemærk, at det nogle universiteter kræver, at finansbachelorer har taget specifikke valgfag under deres studier for at få adgang til Cand.merc.aud. Det er ikke nok at tage dem som suppleringsfag bagefter. 

Læs mere om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere om finansbacheloruddannelsen

Cand.merc.aud. er en revisorkandidatuddannelse. Studiet udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Du lærer derfor at forstå den teoretiske baggrund for praksis inden for regnskabsmæssig rapportering og revision, samt skatteretlige opgørelser og erhvervsretlige problemstillinger.  

Der findes to varianter:  

 1. En fuldtidsvariant som kræver at studerende gennemfører uddannelsen på 2 år.  
 2. En erhvervskandidat, der er tilrettelagt som et deltidsstudie over 4 år, hvor den studerende tager fagene ved siden af et relevant job.  

Du kan læse cand.merc.aud. på: 

Efter du har afsluttet din kandidatuddannelse som cand. merc.aud., kræver det minimum tre års erhvervserfaring (minimum ét år efter endt kandidateksamen) før du kan ansøge om at gå op til revisoreksamen og blive statsautoriseret revisor. 

Mange kandidater deltager desuden på SR-Akademiet, som består af en række eksamensforberedende kurser, kandidaten deltager i sideløbende med sin relevante arbejdserfaring. 

Læs mere om SR-Akademiet

 

Før du kan kalde dig statsautoriseret revisor, skal du bestå en skriftlig og en mundtlig revisoreksamen. 

Læs mere om Revisoreksamen

 

Har du spørgsmål?

FSR – danske revisorer kan ikke tilbyde individuel studievejledning. Hvis du har konkrete spørgsmål om uddannelse, optagelseskrav eller karrieremuligheder, skal du henvende dig til direkte til en uddannelsesinstitution eller til Studievalg Danmark. De fire universiteter i Danmark, der tilbyder kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud., er: ​

Del til: