Værktøjskasse til kompensationsordninger

Værktøjskasse til kompensationsordninger


15. juni 2023

Dokumentpakke minkerstatninger - ekspropriationsretlige principper – version 2.01

Minksekretariatet har frigivet det tredje oplysningsskema til ansøgning vedrørende minkvirksomhed, der skal eller ønsker at ansøge efter model for principper for opgørelse af ekspropriationserstatning...

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

13. juni 2023

Forhøjet forskud på minkerstatninger

Dokumentpakke til revisorerklæring for forhøjet forskud på minkerstatninger.

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

19. april 2023

Mink–dokumentpakke – ny version 5.01

Der er sket mindre opdatering af dokumentpakken i forbindelse med minkerstatningerne.

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

11. januar 2023

Følgeerhverv (mink)–dokumentpakke – ny version 2.01

Der er sket opdatering af dokumentpakken, der er udarbejdet til revisorerne til brug for planlægning, udførelse samt rapportering.

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

20. december 2022

Mink–dokumentpakke – ny version 4.01

Der er sket opdatering af dokumentpakken i forbindelse med minkerstatningerne. Ændringer er sket som følge af ændringer i selve regnearket, der anvendes til ansøgning af minkerstatninger.

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

Historisk

30. august 2022

Dokumentpakke til slutafregningen for lønkompensation

FSR - danske revisorer har udarbejdet en ”dokumentpakke” til revisor til brug for afgivelse af erklæring om faktiske resultater vedrørende virksomhedens slutafregning af modtaget lønkompensation til v...

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger Løn

Historisk

30. august 2022

Dokumentpakke til slutafregningen for selvstændige

FSR - danske revisorer har udarbejdet en ”dokumentpakke” til revisor til brug for afgivelse af erklæring om faktiske resultater vedrørende virksomhedens slutafregning af modtaget kompensation for selv...

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

Historisk

09. august 2022

Mink–dokumentpakke - revisorerklæring om oplysningsskema

Kopenhagen Fur har i samarbejde med BDO udviklet en dokumentpakke til brug for revisors arbejde med udfyldelse af erklæring om oplysningsskema ved ansøgning om erstatning efter den skematiske model.

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

Historisk

09. august 2022

Følgeerhverv (mink)–dokumentpakke - revisorerklæring om oplysningsskema

Kopenhagen Fur har i samarbejde med BDO udviklet en dokumentpakke til brug for revisors arbejde med udfyldelse af erklæring om oplysningsskema vedrørende følgeerhverv til minkvirksomheder.

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

Historisk

25. februar 2022

Dokumentpakke for faste omkostninger opdateret

FSR – danske revisorers dokumentpakke til kompensationsordningen for faste omkostninger er opdateret i henhold til bekendtgørelse nr. 239 af 16. februar 2022. Dokumentpakken vedrører kompensationsperi...

Corona Værktøjskasse til kompensationsordninger

Historisk