Omsætning
Omsætning Omsætning

11. januar 2022

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten viser kompensationsperiodern...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

06. januar 2022

Frivillig nedlukning - muligheder for kompensation

Virksomheder, der frivilligt holder lukket, kan modtage kompensation på lige vilkår med øvrige virksomheder. Nedlukningen skal være begrundet i corona, og de generelle betingelser for at opnå kompensa...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

20. december 2021

Udvidelse af kompensationsordninger

Fra og med 19. december 2021 trådte nye restriktioner i kraft for dele af det danske erhvervsliv. De nye corona-restriktioner betyder, at der er behov for yderligere hjælp til de hårdest ramte virksom...

Corona Hjælpepakker Faste udgifter Løn Omsætning

09. december 2021

En række kompensationsordninger åbner igen. Få overblikket her

Fra fredag den 10. december 2021 træder nye restriktioner for dele af erhvervs- og kulturlivet i kraft. De nye corona-restriktioner betyder, at der åbnes for en række af de generelle kompensationsord...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Større arrangementer Vækstfonden EKF Kultur Faste omkostninger

17. november 2021

Hvordan slutafregner en selvstændig, når 800.000 kronersgrænsen overskrides?

Selvstændige erhvervsdrivende, som overskrider 800.000 kronersgrænsen, kan ikke direkte slutafregne i Erhvervsstyrelsens system. Der findes tre muligheder for slutafregning.

Corona Hjælpepakker Omsætning

10. november 2021

Ingen kvittering på ansøgninger om kompensation og indberetning af slutafregninger i fire dage

Skal din kunde ansøge om kompensation eller indberette slutafregning? Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen ikke sender en kvittering i perioden fra fredag den 26. november til og med mandag den 29. ...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

28. oktober 2021

Fristudsættelse af slutafregninger gælder ikke fristen den 30. oktober

Udskudte slutafregningsfrister er den 31. oktober 2021 og den 15. december 2021. Fristen den 30. oktober 2021 er IKKE udskudt.

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

13. oktober 2021

Husk indberetningsfristen til slutafregning 30. oktober 2021

Fristen for indberetning til slutafregningen er den 30. oktober 2021. Husk muligheden for forlængelse til den 29. november 2021, som kræver ansøgning. Erhvervsstyrelsen har også udarbejdet et opdatere...

Corona Hjælpepakker Generelt Løn Omsætning Faste omkostninger

07. oktober 2021

Søg om 30 ekstra dage til at indberette til slutafregningen

Nu kan virksomhederne søge om ekstra tid til slutafregningen. Det giver en frist den 29. november 2021 til at indberette til slutafregningen.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

28. september 2021

Fortsat ustabilitet i slutafregningen?

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres it-system i forbindelse med slutafregning af kompensationsordningerne, så stabiliteten bør være forbedret. Oplever du fortsat ustabilitet i it-systemerne, opfordr...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger