Omsætning
Omsætning Omsætning

14. september 2021

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Opdateret oversigtsark: Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten vise...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

10. september 2021

Husk fristen 30. september: Slutafregning: Fristen nærmer sig for mange

Sidste frist for slutafregning er den 30. september 2021. Overskrides fristen skal hele den modtagne kompensation tilbagebetales.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

27. august 2021

Kompensation til leverandører til større arrangementer

Det er muligt at søge kompensation som leverandør til større arrangementer, hvis det ikke har været muligt at indgå aftaler som tidligere på grund af coronavirus/covid-19. Det gælder både virksomheder...

Corona Hjælpepakker Omsætning Større arrangementer

09. juni 2021

Selvstændiges oplysningsskema for 2020

Det er alene skattepligtige kompensationer i 2020, der skal indgå i opgørelsen af 800.000 kroners grænsen for selvstændige. Kompensationer, der ikke er skattepligtige i 2020, indgår ikke i opgørelse...

Corona Hjælpepakker Omsætning

08. juni 2021

Oversigt over godkendte TF-ordninger på Kulturministeriets hjemmeside

Kulturministeriet har udarbejdet en oversigt over kompensationsordninger på deres område, der er underlagt TF-reglerne.

Corona Hjælpepakker Generelt Faste udgifter Løn Omsætning

31. maj 2021

Husk sidste frist for slutafregning

***Udskudt til 30. september 2021*** Sidste frist for slutafregning er den 30. juni 2021. Overskrides fristen skal hele den modtagne kompensation tilbagebetales.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

05. maj 2021

Opdateret faktaark om slutafregning

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres faktaark om slutafregning, der dækker faste omkostninger, selvstændige mv. og lønkompensation.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

29. april 2021

Kompensation alene for den tvangslukkede periode

Selvstændige kan nu ansøge om kompensation alene for den tvangslukkede periode, såfremt der ingen omsætning har været.

Corona Hjælpepakker Omsætning

16. april 2021

Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 procent af revisorregningen ved efterkontrol

Selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kroner på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 procent af revisorregningen i forbindelse med efterkontrol.

Corona Hjælpepakker Omsætning

12. april 2021

Søg om kompensation for selvstændige fra perioden 1. marts 2021

Nu er ansøgningen for kompensation for selvstændige for perioden fra 1. marts 2021 åben.

Corona Hjælpepakker Omsætning