Omsætning
Omsætning Omsætning

11. juni 2021

Få et overblik over kompensationsperioden, ansøgningstidspunkt samt indsendelsesfrist til efterkontrollen for selvstændige mv., faste omkostninger og løn

Opdateret oversigtsark: Oversigtsarket omfatter kompensationsordninger for selvstændige mv., faste omkostninger og lønkompensationsordninger, der er administreret af Erhvervsstyrelsen. Oversigten vise...

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

09. juni 2021

Selvstændiges oplysningsskema for 2020

Det er alene skattepligtige kompensationer i 2020, der skal indgå i opgørelsen af 800.000 kroners grænsen for selvstændige. Kompensationer, der ikke er skattepligtige i 2020, indgår ikke i opgørelse...

Corona Hjælpepakker Omsætning

08. juni 2021

Oversigt over godkendte TF-ordninger på Kulturministeriets hjemmeside

Kulturministeriet har udarbejdet en oversigt over kompensationsordninger på deres område, der er underlagt TF-reglerne.

Corona Hjælpepakker Generelt Faste udgifter Løn Omsætning

31. maj 2021

Husk sidste frist for slutafregning

***Udskudt til 30. september 2021*** Sidste frist for slutafregning er den 30. juni 2021. Overskrides fristen skal hele den modtagne kompensation tilbagebetales.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

05. maj 2021

Opdateret faktaark om slutafregning

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres faktaark om slutafregning, der dækker faste omkostninger, selvstændige mv. og lønkompensation.

Corona Hjælpepakker Løn Omsætning Faste omkostninger

29. april 2021

Kompensation alene for den tvangslukkede periode

Selvstændige kan nu ansøge om kompensation alene for den tvangslukkede periode, såfremt der ingen omsætning har været.

Corona Hjælpepakker Omsætning

16. april 2021

Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 procent af revisorregningen ved efterkontrol

Selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kroner på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 procent af revisorregningen i forbindelse med efterkontrol.

Corona Hjælpepakker Omsætning

12. april 2021

Søg om kompensation for selvstændige fra perioden 1. marts 2021

Nu er ansøgningen for kompensation for selvstændige for perioden fra 1. marts 2021 åben.

Corona Hjælpepakker Omsætning

09. april 2021

Nyt om ansøgningsfristen for selvstændige, freelancere og kombinatører

Ansøgningsfristen for kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører er rykket til den 15. juni 2021 for kompensationsperioder startende fra og med den 1. september 2020.

Corona Hjælpepakker Omsætning

08. april 2021

Åbent for slutafregning for selvstændige

Erhvervsstyrelsen har åbnet for slutafregningen til kompensationsordninger for selvstændige i perioden 9. marts til og med 31. august 2020. Fristen for indsendelse af dokumentation er 31. maj 2021.

Corona Hjælpepakker Omsætning