Afbud fra et undervisningstrin/fag, Skriftlig metodetræningskursus eller Prøveeksamen skal altid ske på mail og afregnes efter følgende satser:

  • 0-2 uger før start - kursusafgiften faktureres 100%
  • 2-4 uger før start - kursusafgiften faktureres 50%
  • 4-6 uger før start - kursusafgiften faktureres 20%
  • Mere end 6 uger før start - der faktureres ingen kursusafgift

Der ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus, og ved udeblivelse fra et bestilt kursus opkræves hele kursusafgiften.

Afbud fra et metodetræningskursus skal altid ske på mail senest 14 dage før afholdelsesdatoen. Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100%.

Afbud fra et kursus omhandlende mundtlig eksamenstræning skal altid ske på mail senest 8 dage før afholdelsesdatoen. Afbud mindre end 8 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100%.

Del til: