Brug for at melde afbud?


Afbud fra et fag/internatkursus, skriftlig metodetræningskursus eller skriftlig prøveeksamen skal altid ske på mail og afregnes efter følgende satser:

  • 0-2 uger før start: Kursusafgiften faktureres 100 procent
  • 2-4 uger før start: Kursusafgiften faktureres 50 procent
  • 4-6 uger før start: Kursusafgiften faktureres 20 procent
  • Mere end seks uger før start: Der faktureres ingen kursusafgift

Der ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus, og ved udeblivelse fra et bestilt kursus opkræves hele kursusafgiften.

Afbud fra et mundtlig metodetræningskursus skal altid ske på mail senest 14 dage før afholdelsesdatoen. Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100 procent.

Afbud fra et kursus omhandlende mundtlig prøveeksamen skal altid ske på mail senest 8 dage før afholdelsesdatoen. Afbud mindre end 8 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100 procent.

Del til: