Ledere & Klummer

Ledere & klummer

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


10. maj 2024

Cand.merc.aud.-uddannelsen skal ikke forkortes

Dét er vores store uddannelsespolitiske fokus for tiden, hvor de sidste brikker er ved at blive lagt i en større reform af universitetsuddannelserne. En reform, hvis grundlæggende politiske formål er ...

Klummer Politiske klummer

10. april 2024

Sådan søger vi indflydelse på CSRD-implementeringen

FSR – danske revisorer er den organisation, der varetager den samlede danske revisorbranches interesser. Men hvordan foregår politisk interessevaretagelse i praksis? Det vil vi fremover give konkrete ...

Klummer Politiske klummer

09. februar 2024

2024 bliver året, hvor AI indtager erhvervslivet – og revisorbranchen

Mens 2023 for mange af os var året, hvor vi for første gang stiftede bekendtskab med kunstig intelligens (AI) i form af softwareapplikationen ChatGPT så bliver 2024 året, hvor AI for alvor indtager er...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

26. januar 2024

Arbejdskraft er vores nye valuta 

Arbejdskraft er blevet vores fælles nye valuta, som Mette Frederiksen og politikere fra de øvrige regeringspartier flere gange har udtrykt det. I en tid med rekordlav ledighed og rekordhøj beskæftigel...

Ledere Ledere Taxo

06. december 2023

Behov for at optimere revisorbranchens rammevilkår

Danmark står over for en stor udfordring, når der i fremtiden kommer til at mangle revisorer til at sikre tillid og troværdighed til virksomhedernes regnskaber og den grønne omstilling.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

28. november 2023

Forenkling af skattereglerne bør være en politisk prioritet

Udfordringer er der nok af. Skatteretligt såvel som samfundsmæssigt. Ineffektivt bøvl og administrative byrder er en hæmsko for værdien af den rådgivning, som rådgiverne tilfører erhvervslivet og samf...

Ledere Ledere Taxo

30. oktober 2023

Et forsinket, forvirrende og fordyrende ejendomsvurderingssystem

Forsøgene på at implementere et nyt ejendomsvurderingssystem har 10-års jubilæum. Eller sagt på en anden måde: Den politiske ambition om at sikre et ejendomsskattesystem med retvisende vurderinger, de...

Ledere Ledere Taxo

28. september 2023

Når man blander skat og politik, ender man ofte med politik

”Hverken til højre eller til venstre – bare ligeud i retning mod Europa”. Sådan lød ordene fra den tidligere polske premierminister Donald Tusk under en valgkamp i starten af 90’erne. Selv om kommenta...

Ledere Ledere Taxo

02. august 2023

Dokumentation og compliance tynger revisorbranchen

Revisorer har høje krav og ambitioner, når det handler om kvalitet, men de mange krav om dokumentation, kontrol og compliance er ved at blive en møllesten om halsen på revisorbranchen.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

30. juni 2023

Hyldest til skatteretten

Tillykke til Poul Bostrup, som netop har modtaget Karnovs Skattepris 2023, og tillykke til Mie Aaen Bonderup, som kan kalde sig vinder af årets Karnovs Specialepris. De to eneste priser i skattebranch...

Ledere Ledere Taxo