Regnskaber giver gennemsigtighed om virksomhedernes økonomi

Overblik over virksomhedens økonomiske situation.


Udover det helt basale lovkrav er der også en række andre gode grunde til, at virksomhederne bruger tid på deres årsregnskaber. Et regnskab indeholder et overblik over virksomhedens økonomiske situation. Dermed bruger rigtig mange virksomheder regnskabet som et styreredskab. Når de udarbejder årsregnskabet, analyserer de det seneste års præstationer, og de tager stilling til forventningerne til næste år. Derfor er årsregnskabet et godt udgangspunkt for at gøre status og kontrollere, at man har opnået det, man ønskede det seneste år.

Samtidig er årsregnskabet en vigtig informationskilde for banker, investorer, kreditorer og andre interessenter, som alle har behov for oplysninger om virksomhedens situation. Uden årsregnskabet ville virksomheden være nødt til at levere oplysninger til interessenterne på anden vis. Det kunne resultere i en jungle af forskellige og tidskrævende rapporteringer. Med årsregnskabet kan virksomhederne levere informationer efter en standardiseret formel, som alle kan forholde sig til – og de kan levere informationerne i ét format til alle interessenter på én gang.

Årsregnskabet er et øjebliksbillede

Årsregnskabet er baseret på de oplysninger, der er tilgængelige, når regnskabet underskrives. Dermed er årsregnskabet et "øjebliksbillede", der fastfryser et billede af virksomheden, den dag regnskabet aflægges. Hvis der, efter årsregnskabet er aflagt, sker uforudsete begivenheder, kan det i værste fald betyde, at der er markant forskel på "øjebliksbilledet" og den nuværende situation.

Regnskaber der skaber værdi

Ønsker du en lavere rente på din virksomhedslån og bedre lånevilkår i banken? Eller ønsker du at udarbejde et mere troværdigt regnskab? I praksis er årsregnskaber ofte udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens minimumskrav. Det kan der være mange gode grunde til. Men som regnskabsaflægger er det værd at overveje, om virksomheden og dens centrale samarbejdspartnere kan opnå fordele, hvis virksomhedens økonomiske rapportering er mere informativ. Ekstra oplysninger er til gavn for både virksomhedens lånevilkår og kreditværdighed

FSR - danske revisorer udgiver og opdaterer løbende en regnskabsvejledning, der kan bruges som inspiration, anbefaling eller pejlemærke til at få udarbejdet et mere informativt regnskab.

Fem anbefalinger til dit regnskab

Banken og andre nære samarbejdspartnere har ofte behov for flere regnskabsmæssige oplysninger. Du kan med fordel i din årsrapport eller dit interne regnskab give yderligere oplysninger, eksempelvis:

  • Ledelsespåtegning
  • Anvendt regnskabspraksis
  • Omsætning og vareforbrug
  • Pengestrømsopgørelse
  • Egenkapitalopgørelse

At give yderligere oplysninger kan mange gange betale sig i form af større kreditramme og mindre renter og gebyrer. Spørg din revisor, hvilke ekstra oplysninger til dit regnskab, som vil hjælpe dig godt på vej.

Del til: