FSR – danske revisorer følger løbende sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv. Sundhedstilstanden ses som udviklingen i andelen af selskaber, der har underskud eller en angrebet egenkapital. Angrebet egenkapital skal forstås som, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav om startkapital.  

Derudover ses også på udviklingen i andel af selskaber, der både har underskud og angrebet egenkapital. Kombinationen af disse to faktorer behøver ikke isoleret set at være et problem, men kan indikere at et selskab i økonomiske vanskeligheder, og at risikoen for konkurs er forhøjet.

 

 

Selskaber med million-overskud

De danske virksomheder blev hårdt ramt af finanskrisen. 10 år efter krisens begyndelse er der imidlertid betydeligt flere virksomheder, der præsterer et overskud på mere end én million kroner end der var før krisen, om end andelen fortsat er noget lavere.

10 år efter finanskrisen: Andele af danske selskaber med overskud og underskud

Der er gået 10 år siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev til finanskrisen. Andelen af selskaber med underskud i regnskaberne er faldet med 15,4 procentpoint, siden finanskrisen ramte hårdest i dansk økonomi.

10 år efter finanskrisen: Overskud og underskud fordelt på brancher

10 år er der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev til finanskrisen i både USA og i resten af verden. Hvordan er det egentlig gået de danske selskaber, siden situationen så værst ud under finanskrisen?

Regnskaber: Underskud på tilbagetog - Fokus på byggeriet

Branchen Bygge- og anlægsvirksomhed har den laveste andel af selskaber med underskud siden finanskrisen. I årets første kvartal var andelen sidst lavere i 1. kvartal 2008 på 26,1 procent og andelen er nu på samme niveau som i 4. kvartal 2008. Dermed er branchen Bygge- og anlægsvirksomheder tilbage på samme niveau som før finanskrisen.

Danske selskabers evne til at skabe overskud 2010-2016

Selskabernes evner til at skabe gode resultater er central for erhvervslivet og for det danske samfund. Selskaberne spiller nemlig en utrolig vigtig rolle, når der skal skabes arbejdspladser og skatteindtægter.

2018

Del til: