Regnskab

Regnskab

Her finder du information om lovgivning, standarder og fortolkningsbidrag vedrørende aflæggelse af regnskaber for selskaber. 
Under dokumenter findes adgang til regnskabsstandarder mv.
 

Alle nyheder om regnskab


02. juli 2020

Primary Financial Statements

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Der er nu udarbejdet en skriftlig opsummering fra mødet, som du kan læse her.

Regnskab Internationalt IASB

02. juli 2020

Regnskabsvejledningen i bogform

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder blev i februar 2020 opdateret med de nyeste regler i årsregnskabsloven. Nu kan du købe regnskabsvejledningen i bogform. Du kan også gratis downloa...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

15. maj 2020

IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Gik du glip af web-mødet?

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Du har nu mulighed for at se en optagelse af hele mødet.

Regnskab Internationalt IASB

27. april 2020

Deltag i web-mødet om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures

DI og FSR – danske revisorer inviterer hermed i regi af Dansk Regnskabsforum til et web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Mødet finder sted 14. maj kl. 9.30 ...

Regnskab Internationalt

16. april 2020

Fristen for at indberette årsrapport er forlænget med 3 måneder

Fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen er forlænget med 3 måneder. For langt de fleste virksomheder betyder det, at årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 8 mån...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

31. marts 2020

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges

Erhvervsministeren har i dag den 31. marts fremsat et lovforslag, der giver mulighed for at forlænge fristen for at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Loven indeholder ikke i sig selv en fri...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

29. marts 2020

Coronavirus kan påvirke årsrapportens indhold

Hvor meget påvirker coronavirus årsrapportens indhold? Vi oplister, hvilke relevante overvejelser regnskabsaflæggerne og revisorer bør have i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

18. marts 2020

Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport

Fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget for selskaber med flere end 10 kapitalejere, men kun hvis selskabet ikke kan afholde elektronisk generalforsamling. Selskaber med 10 eller færre kapi...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

12. marts 2020

Coronavirus påvirker ikke fristen for at indsende årsrapporter

Årsregnskabsloven indeholder håndfaste regler for, hvornår årsrapporter skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan ikke dispensere fra fristerne, men der er et administrativt spillerum, der...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

06. marts 2020

Resultat af Regnskabskontrollen 2019

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol på børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 og delårsrapporter for 2019.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning