Regnskab

26. marts 2021

Sådan måler du en renteswap i årsregnskabet for en andelsboligforening

En andelsboligforening kan som hidtil anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet. Det fremgår af den udtalelse, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort fredag d...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

25. marts 2021

Er indefrosne feriepenge kort eller lang gæld?

Er virksomhedens feriepengeforpligtelse for overgangsperioden (indefrysningsperioden) 1.9.2019 -31.8.2020 kortfristet eller langfristet gæld i årsregnskaber med balancedag den 31.12.2020?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

18. marts 2021

Renteswapaftaler i regnskabsklasse B-D

Værdiansættelsen af renteswapaftaler kan efter myndighedernes opfattelse i visse situationer ikke udelukkende baseres på værdien oplyst af banken, men skal reguleres for virksomhedens egen kreditrisik...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

18. marts 2021

Renteswaps – hvilken ekspert kan hjælpe?

Vi fører en fortegnelse over medlemsvirksomheder, som kan tilbyde assistance til virksomhederne, når renteswapaftaler skal værdiansættes.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

11. marts 2021

Renteswapaftaler i andelsboligforeningers årsrapporter

Vi forventer, at Erhvervsstyrelsen senere i 2021 formelt bekræfter, at en renteswapaftale i en andelsboligforenings årsrapport kan indregnes med udgangspunkt i den værdi, som banken oplyser. Vi forven...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

04. marts 2021

”Intangibles” – det nye sort

Det handler ikke bare om immaterielle aktiver i balancen. Begrebet forbindes nu i højere grad med bæredygtighed og bliver det næste store udviklingsområde for virksomhedsrapportering. Invester lidt ti...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS EFRAG

04. marts 2021

Klima i den finansielle rapportering

Hvilken betydning har klimaforhold for finansielle resultater, aktiver, passiver og pengestrømme? Få større forståelse for sammenhængen mellem klimapåvirkninger og virksomhedens regnskab på årets førs...

Regnskab Dansk RegnskabsForum