Regnskab

19. februar 2021

Flere væsentlige mangler konstateret i årsrapporter i regnskabsklasse C

Erhvervsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol af årsrapporter i regnskabsklasse C. Nu beskrives flere væsentlige mangler i et notat, som skal opfattes som en vejledning for at undgå tilsvarende ove...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

03. februar 2021

Sådan skal kompensationer indregnes i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19. Vejledningen beskriver, hvordan virksomhederne skal løse nogle af de regnskabsmæssige u...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

02. februar 2021

Værdiansættelse af renteswaps – præcisering, som skal anvendes i de kommende regnskabsaflæggelser

Erhvervsstyrelsen slår fast: Virksomhederne skal selv forholde sig til dagsværdien af renteswaps, herunder eventuel effekt af egen kreditrisiko. Det gælder for alle regnskabsklasser, men for regnskabs...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

19. januar 2021

Slut med årsrapporter i PDF

Erhvervsstyrelsen oplyser, at virksomhedens årsrapport ikke offentliggøres i PDF, hvis årsrapporten indberettes i formatet inlineXBRL. Det har særligt betydning for indberetning af årsrapporter gennem...

Regnskab Årsregnskabsloven

13. januar 2021

Renteswaps i årsrapporten 2020

Vi er i dialog med Erhvervsstyrelsen om værdiansættelsen af renteswaps og de potentielt store utilsigtede konsekvenser, et ministersvar kan medføre. Vigtig information for revisorer med kunder, som ha...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

22. december 2020

Ny vejledning til redegørelse om dataetik i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen offentliggør nu en vejledning, der skal hjælpe de største virksomheder med at efterleve den nye regel om, at de fremover skal redegøre for deres politik for dataetik.

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

21. december 2020

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet for regnskabsaflæggelsen 2020

Finanstilsynets årlige orienteringsbrev om forhold, som kreditinstitutterne m.fl. og deres revisorer skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2020.

Regnskab Finansielle Selskaber Lovgivning og fortolkning