Regnskab

Regnskab

Her finder du information om lovgivning, standarder og fortolkningsbidrag vedrørende aflæggelse af regnskaber for selskaber. 
Under dokumenter findes adgang til regnskabsstandarder mv.
 

Alle nyheder om regnskab


03. januar 2022

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet for regnskabsaflæggelsen 2021

Finanstilsynets årlige orienteringsbrev om forhold, som kreditinstitutterne m.fl. og deres revisorer skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2021.

Regnskab Finansielle Selskaber Lovgivning og fortolkning

03. januar 2022

Høringssvar om flere kvinder i ledelse: FSR – danske revisorer støtter op om nye regler

FSR – danske revisorer støtter op om nyt forslag til lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i virksomhedernes ledelse. Reglerne kan godt blive lidt mere præcise, ligesom vi foresl...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

15. december 2021

Nyhedsbrev fra Erhvervsstyrelsen om børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse

Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol har ved udgangen af 2021 udsendt et omfattende nyhedsbrev med relevant information til virksomheder i regnskabsklasse D.

Regnskab

14. december 2021

Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har udsendt den opdaterede regnskabsvejledning for andelsboligforeninger. Både selve vejledningsdelen og modelregnskabet er gennemgribende opdateret og indeholder væsentlige ændringe...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger Lovgivning og fortolkning

06. december 2021

Kriterierne for Årsrapportprisen 2022

FSR – danske revisorer og DI inviterer igen til årets store prisuddeling på regnskabsområdet. Det sker den 1. september 2022 i Industriens Hus. Kriterierne for uddeling af de to hovedpriser findes her...

Regnskab Årsrapportprisen

10. november 2021

Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger er i høring

Erhvervsstyrelsens udkast til en ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger er for tiden i høring hos interessenter med særlig interesse i vejledningen. Du har mulighed for at se det nye udkast ...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger Lovgivning og fortolkning

09. november 2021

Sådan skal tilbagebetaling af COVID-19-kompensation præsenteres i årsregnskabet

Når en virksomhed skal tilbagebetale modtaget COVID-19-kompensation, vil det typisk påvirke virksomhedens resultatopgørelse negativt. Posten ”Andre driftsindtægter” kan blive negativ, og det kræver of...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

02. november 2021

Ny vejledning om lovpligtig redegørelse om dataetik – også til revisorer

Virksomheder og revisorer kan finde inspiration og information til arbejdet med virksomheders redegørelse om dataetik i årsregnskabsloven § 99 d.

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

15. september 2021

Andelsboligforeninger kan ændre regnskabspraksis

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at en andelsboligforening lovligt kan ændre regnskabspraksis fra dagsværdi til kostpris på foreningens ejendom i årsregnskabets balance. Muligheden for at ændre pr...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

15. september 2021

EFRAG/IASB Outreach om IFRS-oplysningskrav

Dansk Regnskabsforum har inviteret repræsentanter fra IASB og EFRAG til spørgsmål og debat om hele to nye udkast med betydelige ændringer af oplysningskravene i IFRS-standarder. Arrangementet finder s...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB