Regnskab

11. maj 2022

Folketinget stemmer om bogføringsloven og ændringer til årsregnskabsloven den 19. maj

Lovforslaget om en ny bogføringslov opdeles nu i to lovforslag, som Folketinget skal tage stilling til. Dermed skal Folketinget dels tage stilling til de foreslåede ændringer til årsregnskabsloven og ...

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

27. april 2022

Ny bogføringslov – lovforslaget er fremsat

Lovforslaget til en ny bogføringslov blev fremsat i Folketinget den 6. april 2022. Lovforslaget præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring. Der er nye krav om, at virksomheder skal bo...

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

21. april 2022

Folketinget har vedtaget forslag om flere kvinder i ledelse

Den 19. april vedtog Folketinget forslag til lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i virksomhedernes ledelse. De nye regler træder i kraft 1. januar 2023.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

17. marts 2022

Fristen for at indberette årsrapporter til Erhvervsstyrelsen forlænges med en måned

Virksomheder får allerede nu mulighed for at udskyde indberetningen af årsrapporten. Fremover er fristen seks måneder efter regnskabsårets udløb.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning

02. marts 2022

Krig i Ukraine: Usikkerhed om fortsat drift

Krigsudbruddet i Ukraine kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheder, der handler med Rusland eller har aktiviteter i Rusland eller Ukraine. Situationen kan påvirke virksomhedernes evne ti...

Regnskab Årsregnskabsloven

01. marts 2022

Afstemning om Regnskab Basis

Nyt design af forsiden på Regnskab Basis er til afstemning. Det er alene det grafiske udtryk, der er til afstemning, der er ingen materielle ændringer. Afgiv din stemme senest den 20. marts 2022.

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

23. februar 2022

Indregning af kompensation i årsregnskabet, når der ikke er udstedt en bekendtgørelse på virksomhedens balancedag

En virksomhed kan i årsregnskabet for 2021 indregne en forventet kompensation fra det offentlige, når det på balancetidspunktet er så godt som sikkert, at virksomheden vil modtage kompensationen. Det ...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning