Regnskab

13. juli 2021

Renteswapaftaler under årsregnskabsloven

Værdiansættelsen af renteswapaftaler kan efter myndighedernes opfattelse i visse situationer ikke udelukkende baseres på værdien oplyst af banken, men skal reguleres for virksomhedens egen kreditrisik...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

14. juni 2021

Mulig tilbagebetaling af coronahjælp? Loft på omkostningskompensation på koncernniveau?

Ændret fortolkning af EU’s statsstøtteregler som indeholder et loft over maksimal støtte. Loftet gælder således ikke for den enkelte virksomhed, men derimod hele koncernen. Den ændrede fortolkning kan...

Regnskab Øvrige

09. juni 2021

Er boligmarkedet i brand? Revisor skal som altid forholde sig kritisk til forudsætninger

I den seneste tid har der været forskellige meldinger om, hvorvidt der bør gribes ind over for prisstigningerne på ejendomsmarkedet. Revisorer forholder sig jo til mikrokosmos, når de eksempelvis revi...

Regnskab Øvrige

01. juni 2021

Pilotprojekt om mere relevante noteoplysninger i IFRS-regnskaber kan blive en ”game changer”

Hør EFRAG’s podcast om vigtigheden af, at så mange virksomheder som muligt deltager i en test af, hvordan de kan arbejde med mere fleksible oplysningskrav, og hvilke muligheder og udfordringer det giv...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS EFRAG IASB

26. maj 2021

EFRAG søger virksomheder til test i pilotprojekt om mere relevante noteoplysninger i IFRS-regnskaber

Bliver du overvældet af notekravene i en IFRS-årsrapport? Har du svært ved at se formålet med alle oplysningerne? IASB har udsendt et forslag til en ny måde at opstille oplysningskrav på. EFRAG søger ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

20. maj 2021

Resultat af regnskabskontrollen 2020

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol på børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2019 og delårsrapporter for 2020.

Regnskab Årsregnskabsloven

12. maj 2021

Folketinget har udskudt fristen for virksomhedernes årsrapporter

Folketinget har vedtaget et hastelovforslag, der giver danske virksomheder mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning