Regnskab

26. oktober 2022

Valuarvurderinger i andelsboligforeninger

Hvordan påvirker høj inflation, stigende renter og øget usikkerhed valuarvurderingerne for andelsboligforeninger? – og hvordan skal revisor forholde sig?

Regnskab

30. september 2022

Skabelon til at beskrive virksomheders bogføringsprocedurer

Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort en skabelon med tilhørende vejledning, der kan hjælpe virksomhederne med at beskrive virksomhedens bogføringsprocedurer.

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

27. september 2022

EFRAG inviterer til drøftelser

I oktober og november 2022 afholder EFRAG forskellige arrangementer til drøftelse af IASB’s projekt om de primære finansielle opgørelser og om EFRAG’s eget arbejde med udvikling af sektor-specifikke s...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS Bæredygtighed

28. juni 2022

Gratis seminar: XBRL Danmark – Drøftelse af erfaringer med ESEF-rapporteringen

Sæt kryds i kalenderen den 23. august 2022 fra kl. 9.00-12.00, hvor XBRL Danmark inviterer til et gratis seminar. Seminaret vil omhandle en drøftelse af forskellige erfaringer med ESEF-rapporteringen.

Regnskab Indberetning XBRL

21. juni 2022

Sådan indfases de nye regler i bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen informerer om den nye bogføringslov på styrelsens hjemmeside. Der er blandt andet informationer om, hvordan reglerne i praksis træder i kraft.

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

19. maj 2022

Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter permanent

Fremover vil danske virksomheders frist for indberetning af årsrapporten ligge en måned senere end hidtil.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

11. maj 2022

Folketinget stemmer om bogføringsloven og ændringer til årsregnskabsloven den 19. maj

Lovforslaget om en ny bogføringslov opdeles nu i to lovforslag, som Folketinget skal tage stilling til. Dermed skal Folketinget dels tage stilling til de foreslåede ændringer til årsregnskabsloven og ...

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning