Regnskab

28. august 2023

Fokus på fravalg af revision

Her kan du genopfriske årsregnskabslovens regler for fravalg af revision, der gælder for virksomheder i regnskabsklasse B.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

25. august 2023

Fokus på måling og afskrivning af ejendomme

Her kan du genopfriske årsregnskabslovens hovedregler (klasse B) for indregning og måling af ejendomme, samt de tilhørende oplysningskrav.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

25. august 2023

Fokus på anvendt regnskabspraksis

Her kan du genopfriske årsregnskabslovens krav (klasse B) til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

24. august 2023

Notat om regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i 2017 et nyt 8-siders notat om forskellige regnskabsmæssige problemstillinger i regnskabsklasse A.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

24. august 2023

Fokus på immaterielle aktiver

Her kan du genopfriske årsregnskabslovens krav (klasse B) om indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver, samt de tilhørende oplysningskrav.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

24. august 2023

Fokus på oplysninger om tilgodehavender og gæld

Her kan du genopfriske årsregnskabslovens oplysningskrav (klasse B) om tilgodehavender og gæld.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

13. juli 2023

Udbydere af digitale standard bogføringssystemer skal anmelde systemet senest den 31. oktober

Erhvervsstyrelsen opfordrer udbydere til at anmelde deres digitale standard bogføringssystemer på Virk inden fristen den 31. oktober. De bogføringspligtige virksomheder – brugerne - skal ikke anmelde ...

Regnskab Bogføringsloven