Regnskab

09. januar 2024

Den digitale bogføring rykker nærmere

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort listen over registrerede digitale bogføringssystemer. Valg af system og virksomhedens regnskabsår er afgørende for, hvornår en virksomhed skal bogføre digitalt.

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

21. december 2023

Opdatering af revisionspåtegningen, når årsregnskabet aflægges efter IFRS

Revisionspåtegningen på regnskaber, der aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, er opdateret. Det sker som følge af, at de internationale standarder har fået nyt navn, og at IAS 1 ...

Regnskab Standarder

19. december 2023

Digital bogføring i forhold til finansielle og forsikringsvirksomheder

Folketinget vedtog i 2022 en ny bogføringslov, der indfører krav om digital bogføring i virksomheder og minimumskrav til virksomhedens digitale bogføringssystemer. Når loven er fuldt implementeret, vi...

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

18. december 2023

Kontrol af vurderingsberetninger og opgørelse af goodwill ved indskud af bestående virksomhed

Erhvervsstyrelsen har i 2023 haft fokus på kontrol af vurderingsberetninger. Som led i kontrollen har styrelsen afvist at registrere en række anmeldelser af selskabsstiftelser ved indskud af bestående...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

04. december 2023

Måling af investeringsejendomme til dagsværdi efter årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måling af investeringsejendomme. Vejledningen er særlig relevant for virksomheder, der måler investeringsejendomme til dagsværdi efter årsregnskabs...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

29. november 2023

Ikrafttræden af den digitale bogføringspligt

Nu er det endelig fastlagt i en bekendtgørelse, hvornår virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal bogføre i et digitalt bogføringssystem og opbevare visse bilag digitalt.

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

22. november 2023

Hvornår overskrider virksomheden grænsen for gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede?

En virksomheds gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret kan være afgørende for virksomhedens indplacering i en regnskabsklasse (årsregnskabslovens § 7) og virksomhedens muligh...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning