Regnskab

14. december 2022

Digitale regler i bogføringsloven er forsinket

I de kommende år skal Erhvervsstyrelsen udstede en række bekendtgørelser, der udmønter bogføringslovens krav om digital bogføring og opbevaring af bilag. Den igangværende regeringsdannelse har forsink...

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

01. november 2022

Erfaringer med dataetik i årsrapporterne

Størstedelen af de store danske virksomheder har valgt at udarbejde en politik for dataetik. 23 procent af virksomhederne mener, at arbejdet med dataetik er et samfundsansvar. Det viser en ny undersøg...

Regnskab Øvrige

27. oktober 2022

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder er opdateret

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder er i oktober 2022 opdateret med de nyeste regler og praksis. Du kan gratis downloade regnskabsvejledningen på fsr.dk

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

27. oktober 2022

Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger – oktober 2022

Erhvervsstyrelsen har foretaget en mindre opdatering af Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger. Indestående hos Grundejernes Investeringsfond skal igen klassificeres som et tilgodehavende.

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger Lovgivning og fortolkning

26. oktober 2022

Valuarvurderinger i andelsboligforeninger

Hvordan påvirker høj inflation, stigende renter og øget usikkerhed valuarvurderingerne for andelsboligforeninger? – og hvordan skal revisor forholde sig?

Regnskab

30. september 2022

Skabelon til at beskrive virksomheders bogføringsprocedurer

Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort en skabelon med tilhørende vejledning, der kan hjælpe virksomhederne med at beskrive virksomhedens bogføringsprocedurer.

Regnskab Bogføringsloven Lovgivning og fortolkning

27. september 2022

EFRAG inviterer til drøftelser

I oktober og november 2022 afholder EFRAG forskellige arrangementer til drøftelse af IASB’s projekt om de primære finansielle opgørelser og om EFRAG’s eget arbejde med udvikling af sektor-specifikke s...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS Bæredygtighed