Regnskab

01. juni 2021

Pilotprojekt om mere relevante noteoplysninger i IFRS-regnskaber kan blive en ”game changer”

Hør EFRAG’s podcast om vigtigheden af, at så mange virksomheder som muligt deltager i en test af, hvordan de kan arbejde med mere fleksible oplysningskrav, og hvilke muligheder og udfordringer det giv...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS EFRAG IASB

26. maj 2021

EFRAG søger virksomheder til test i pilotprojekt om mere relevante noteoplysninger i IFRS-regnskaber

Bliver du overvældet af notekravene i en IFRS-årsrapport? Har du svært ved at se formålet med alle oplysningerne? IASB har udsendt et forslag til en ny måde at opstille oplysningskrav på. EFRAG søger ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

20. maj 2021

Resultat af regnskabskontrollen 2020

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol på børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2019 og delårsrapporter for 2020.

Regnskab Årsregnskabsloven

12. maj 2021

Folketinget har udskudt fristen for virksomhedernes årsrapporter

Folketinget har vedtaget et hastelovforslag, der giver danske virksomheder mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

04. maj 2021

Erhvervsstyrelsens nye vejledning om kapitalinteresser

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser. Vejledningen præciserer begrebet ”kapitalinteresser” og indeholder illustrative eksempler, d...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

20. april 2021

Hvornår kan virksomheden indregne en forventet kompensation?

Kan en virksomhed i årsregnskabet indregne en forventet kompensation fra det offentlige, når der ikke er udstedt en bekendtgørelse om kompensationsordningen på balancedagen, fx 31. december 2020?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

15. april 2021

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter

Efter ønske og pres fra bl.a. FSR – danske revisorer vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, som flytter fristen for indsendelse af årsrapporten med én måned.

Regnskab Årsregnskabsloven

Historisk