Regnskab

Regnskab

Her finder du information om lovgivning, standarder og fortolkningsbidrag vedrørende aflæggelse af regnskaber for selskaber. 
Under dokumenter findes adgang til regnskabsstandarder mv.
 

Alle nyheder om regnskab


19. november 2020

Mindeord om Jørgen Blom

Mindeord om Jørgen Blom, statsautoriseret revisor og medlem af FSR – danske revisorers Regnskabsudvalg

Regnskab

09. november 2020

Deltag i ESEF- og iXBRL-webinar

Den 12. november 2020 inviterer XBRL Danmark og Dansk Industri til webinar om det nye europæiske indberetningssystem ESEF med fokus på de nye krav til det elektroniske rapporteringsformat – iXBRL.

Regnskab Indberetning XBRL

02. november 2020

Indberetning af årsrapporter for børsnoterede virksomheder

Børsnoterede virksomheder skal fra årsskiftet indberette årsrapporter til Finanstilsynet i filformatet ESEF. Erhvervsstyrelsen giver de omfattede virksomheder mulighed for at indberette årsrapporter i...

Regnskab Indberetning

23. oktober 2020

Nu skal der redegøres for dataetik i årsrapporten

De største danske virksomheder skal nu til at redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen efter "følg-eller-forklar”-princippet. Vi giver dig her en kort introduktion med eksempler p...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

21. oktober 2020

Inspiration og anbefalinger til årsrapporten 2020

De engelske regnskabsaflæggere bør fokusere på områder som dagsværdimålinger, regnskabsmæssige skøn, hensættelser, pengestrømsopgørelse, ledelsesberetning og alternative resultatmål, omsætning mv., vi...

Regnskab Internationalt

12. oktober 2020

Spørgeskema til regnskabsaflæggere om virksomhedssammenslutninger

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ønsker input til den igangværende debat om virksomhedssammenslutninger. Debatten vedrører blandt andet, hvilke oplysninger virksomheder fremover ska...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

08. oktober 2020

Når årsrapporten afvises af en hård modtagekontrol

Erhvervsstyrelsen meddeler, at styrelsens praksis justeres i de tilfælde, hvor en virksomheds årsrapport bliver afvist af en hård modtagekontrol ved indberetningen.

Regnskab Indberetning

06. oktober 2020

Kriterierne for Årsrapportprisen 2021

FSR – danske revisorer og DI inviterer igen til årets store prisuddeling på regnskabsområdet. Det sker den 2. september 2021 i Industriens Hus. Kriterierne for uddeling af de to hovedpriser findes her...

Regnskab Årsrapportprisen

06. oktober 2020

Deltag i web-mødet om IASB’s Discussion Paper: Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment

DI og FSR – danske revisorer inviterer hermed i regi af Dansk Regnskabsforum til et web-baseret møde om IASB’s Discussion Paper DP/2020/1 Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment. ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

09. september 2020

Plancher og video fra Årsrapportprisen 2020 og ESG reporting lab

Årsrapportprisen blev afholdt i Industriens Hus d. 3. september 2020. På konferencen fremhævede dommerkomitéen flere gode årsrapporter, og der blev stillet skarpt på ESG-rapportering og COVID-19, heru...

Regnskab Årsrapportprisen