Udvalget har som formål at afgive responsa og vejledende udtalelser om rimeligheden af et honorar på foreningens vegne.


Responsumudvalget er et fagligt udvalg, der kan behandle forespørgsler vedrørende god revisorskik – herunder god revisionsskik, god rådgivningsskik, god revisoretik og god regnskabsskik – og rimeligheden af et af foreningens medlemmer faktureret honorar.

Typiske forespørgere er revisors kunder, disses advokater eller offentlige myndigheder. Det er en forudsætning for behandlingen, at forespørger har en retlig interesse i sagen, dvs. at forespørger er direkte part.

Udvalget behandler ca. 80 sager årligt og den normale sagsbehandlingstid er 6-8 måneder. Der opkræves et sagsbehandlingsgebyr, som fastsættes i hver enkelt sag ud fra dennes omfang og kompleksitet. Beløbet er minimum 10.000 kr. (ekskl. moms.)
For honorarforespørgsler er sagsbehandlingsgebyret fast på 5.000 kr. (ekskl. moms).

Udvalget arbejder i henhold til Forretningsordenen.

Responsumudvalgets medlemmer vælges på foreningens generalforsamling og er således uafhængige af bestyrelsen. Medlemmer vælges for to år ad gangen og kan genvælges.

Henvendelser til Responsumudvalget

FSR - danske revisorers Responsumudvalg behandler henvendelser vedrørende honorarspørgsmål og spørgsmål vedrørende god revisorskik, herunder god revisionsskik, god rådgivningsskik og god revisoretik.

Ønsker du at indsende en sag til kan du benytte vores henvendelsesformular

Udvalgsmedlemmer

  • Peter Rasborg, formand
  • Torben Andersen, viceformand
  • Vibeke Düring Jensen, viceformand
  • Eskild Nørregaard Jakobsen
  • Henrik Westh Thorsen
  • Jens Olsson
  • Kim Kjellberg
  • Thomas Thomsen
  • Torben Ahle Pedersen

Sekretær: Mette Conradsen

Se Responsumudvalgets forretningsorden.

Del til: