Når du følger undervisningstrinene på SR-Akademiet vil du nå at få 10 opgaver af 6 timers varighed. Derudover kan du tilvælge nedenstående:


 • Kursus i Skriftlig metodetræning I. Kurset giver dig gode råd og tricks til hvordan du skriver en god opgave. Skriftlig SR eksamen har nemlig ikke samme metode og opbygning som eksemplevis en eksamen på cand. merc. aud. studiet. Kurset afholdes imellem de første to undervisningstrin, og er kun åben for den aktuelle årgang (første år). 
   
 • Kursus i Skriftlig metodetræning II og III. Begge kurser giver dig gode råd og tricks til hvordan du kan besvare eksamensspørgsmål inden for forskellige fagområder (henholdsvis §12 stk. 2 og stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen). Kursus II afholdes i maj og kursus III afholdes i november. Begge kurser er kun åbne for den aktuelle årgang (andet år).
   
 • Kursus i Skriftlig metodetræning A, B, C og 2x6 timer (omgængere). Der afholdes et kursus for hver type eksamensopgave. Hvert kursus er inkl. skriftlige rettebemærkninger til din eksamensopgave. På hver kursusdag gennemgås den pågældende eksamen med udgangspunkt i metodetræning. Kurserne afholdes i november/december. Kurserne er kun åbne for omgængere.
   
 • Prøveeksamen A/B/C og 2x6 timer afholdes hvert år i marts måned i Aarhus og i København. Prøveeksamen er tilrettelagt således at afholderne ligner de rigtige eksaminer mest muligt, hvilket f.eks. betyder samme sted, opstilling, eksamensvagter osv.. Prøveeksamen er inkl. en skriftlig tilbagemelding fra opgaveretter samt et online opsamlingswebinar.
   
 • Ekstra Prøveeksamen 2x6 timer afholdes i december 2022. Afholdelsen foregår online og er inkl. en skriftlig tilbagemelding fra opgaveretter.
   
 • Få fingerne i ekstra opgaver (A/B/C og 2x6 timer):
  • I Saba Cloud kan du finde alle tidligere Prøveeksamensopgaver samt alle A/B/C opgaver brugt på SR-Akademiet frem til 2021.
  • Køb af 6 timers opgaver brugt på de nuværende årgange (2020 og 2021). Opgaverne kan købes med eller uden opgaveretning. Kontakt os på sra@fsr.dk for at høre om de aktuelle opgaver, datoer og priser.

Tilmelding til skriftlig metodetræning:

april 2021
SR-Akademiet Skriftlig metodetræning II Ny eksamen for årgang 2020
Dato 20. apr. Sted Scandic Hvidovre Kettevej 4
2650 Hvidovre
Tidspunkt 20. apr. 09.00-16.30 Kursusnr. 19162 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 1.800 kr.
Ikke medlem 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 23. marts Beskrivelse
SR-Akademiet Skriftlig metodetræning II Ny eksamen for årgang 2020
Dato 21. apr. Sted Scandic Hvidovre Kettevej 4
2650 Hvidovre
Tidspunkt 21. apr. 09.00-16.30 Kursusnr. 19163 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 1.800 kr.
Ikke medlem 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 23. marts Beskrivelse
maj 2021
SR-Akademiet Skriftlig metodetræning II Ny eksamen for årgang 2020
Dato 6. maj. Sted OPUS Horsens Egebjergvej 1
8700 Horsens
Tidspunkt 6. maj. 09.00-16.30 Kursusnr. 19164 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 1.800 kr.
Ikke medlem 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 6. april Beskrivelse

Del til: