Cand.merc.aud.-kandidater arbejder flere timer end andre kandidater

FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger på data fra Danmarks Statistik.


Den samlede gennemsnitlige arbejdstid er høj i revisorbranchen. Kandidater fra uddannelserne jura, økonomi, statskundskab, cand.merc.aud. og de øvrige cand.merc.-uddannelser, som arbejder i revisorbranchen, arbejder i gennemsnit 1.969 timer, det første år efter de er færdiguddannet, mens kandidater fra samme uddannelser, der arbejder uden for revisorbranchen i gennemsnit arbejde 1.845 timer, det første år efter de er færdiguddannet. Nyuddannede cand.merc.aud.-uddannede arbejder endnu flere timer det først år, nemlig 1.996 timer. Timeantallet dækker over både normaltimer og overarbejdstimer.  

Det gennemsnitlige timeantal er nogenlunde konstant for kandidaterne uden for revisorbranchen 10 år efter endt uddannelse, mens den falder for medarbejdere i revisorbranchen. Dog er der stadig en markant forskel i timeantallet for kandidater i og uden for revisorbranchen.  
 

Gennemsnitligt antal arbejdstimer i forhold til antal år siden færdiggørelse af uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og LONN).
Anm.: Opgørelsen er afgrænset til at indeholde ansættelsesforhold, der har varet 12 måneder og som er påbegyndt efter afsluttet uddannelse. Opgørelsen indeholder ikke bibeskæftigelse. Opgørelsen indeholder kandidater, der er blevet færdiguddannet i perioden 2010-2020. Arbejdstiden er opgjort som normaltimer (defineret som de præsterede timer inkl. betalte timer under ferie, sygdom og andet fravær med løn) + overtimer (defineret som timer, der er arbejdet ud over normen). Medarbejdere dækker over medarbejdere med en kandidat inden for uddannelsesretningerne jura, statskundskab, økonomi, cand.merc.aud. og de øvrige cand.merc.-uddannelser.  

Mange overarbejdstimer i revisorbranchen 

Selvom forskellen i andelen af medarbejdere, der arbejder fuldtid og deltid til dels kan forklare forskellen i den gennemsnitlige arbejdstid er det ikke hele forklaringen. Forskellen findes især i antallet af overarbejdstimer for medarbejdere i og uden for revisorbranchen. Andelen af medarbejdere i revisorbranchen, der arbejder flere timer end den aftalte arbejdstid er højere end for medarbejderne uden for revisorbranchen.  

Det gennemsnitlige antal overarbejdstimer for medarbejdere i revisorbranchen er højere end for medarbejdere uden for revisorbranchen.  Et år efter færdiggjort uddannelse er det gennemsnitlige antal overarbejdstimer, for medarbejder, der arbejder mere end den aftalte arbejdstid, på 296 timer for medarbejdere i revisorbranchen. Det svarer til, at medarbejdere, der arbejder over i revisorbranchen i gennemsnit, arbejder 5,9 timer mere end aftalt i alle årets arbejdsuger. Det vil sige knap en ekstra arbejdsdag om ugen. Det gennemsnitlige antal overarbejdstimer for medarbejdere i revisorbranchen falder til 222 timer efter 10 år. Det svarer til 4,4 timer pr. uge.  

For medarbejdere uden for revisorbranchen er det gennemsnitlige antal overarbejdstimer, det første år efter færdiggjort uddannelse på 123 timer svarende til 2,3 timer pr. uge. Efter 10 år er det nede på 91 timer, svarende til 1,8 timer pr. uge.  
 

Gennemsnitligt overarbejdstimer på ugentligt niveau i forhold til antal år siden færdiggørelse af uddannelse 

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og LONN).
Anm.: Opgørelsen er afgrænset til at indeholde ansættelsesforhold, der har varet 12 måneder og som er påbegyndt efter afsluttet uddannelse. Opgørelsen indeholder ikke bibeskæftigelse. Opgørelsen indeholder kandidater, der er blevet færdiguddannet i perioden 2010-2020. Overarbejdstimer er defineret som timer, der er arbejdet ud over den aftalte arbejdstid. Medarbejdere dækker over medarbejdere med en kandidat inden for uddannelsesretningerne jura, statskundskab, økonomi, cand.merc.aud. og de øvrige cand.merc.-uddannelser. Fuldtid er opgjort som 1.924 timer eller mere.  

Metode

Der er taget udgangspunkt i uddannelsesstatistikken fra Danmarks Statistik. Ud fra uddannelsesstatistikken er alle personer med en afsluttet cand.merc.aud.-kandidat i perioden 2010 til 2021 identificeret.   

Afgrænsningen af kandidater i perioden 2010 til 2021 er lavet for at undersøge yngre cand.merc.aud.-kandidaters præferencer og handlemønstre.  

I analysen er der yderligere trukket data fra statistikker om, beskæftigelse for lønmodtagere, lønstatistikker og befolkningsstatistikker.  

I dele af analyserne er cand.merc.aud.-kandidaterne sammenlignes med kandidater fra de øvrige cand.merc.-uddannelser, jura, økonomi og statskundskab. Det skyldes, at disse kandidatuddannelser tilnærmelsesvis er sammenlignelige. 

Del til: