FSR - danske revisorers bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen.


Bestyrelsen i FSR - danske revisorer består af:

 • Lars Kronow, formand
 • Jens Sørensen, viceformand
 • Per Lund Nielsen, viceformand
 • Jørgen Kjer
 • Erik Lund
 • Lau Bent Baun
 • Janick Klose
 • Christian F. Jakobsen
 • Lars Hjort Frederiksen
 • Anders Duedahl-Olesen

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver er blandt andet i overensstemmelse med foreningens formål, mission og vision at:

 • fastlægge foreningens overordnede politik og strategi
 • tage stilling til, hvilke strategiske emner foreningen skal beskæftige sig med og disses indbyrdes prioritering
 • tage stilling til sager af principiel betydning
 • følge op over for udvalg og sekretariat og afholde samråd på begæring.

Bestyrelsen holder hvert år et strategiseminar, hvor det kommende foreningsårs væsentligste indsatsområder og tiltag besluttes.

Del til: