Det er udvalgets formål at bidrage til synliggørelse af revisorbranchen som relevant kvalificeret samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder i deres bestræbelser på værdiskabelse og risikoforvaltning inden for miljø/klimaforhold, sociale forhold, governance, forhold vedrørende menneskerettigheder og antikorruption, herunder FN’s verdensmål og ESG-nøgletal. Det er herunder udvalgets formål at understøtte foreningens medlemmer med relevant viden og sikre en fælles branchetilgang til tolkning og vurdering af lovkrav.


Opgaver

Det er Bæredygtighedsudvalgets opgave at:

 • sikre nytteværdi af rapportering for virksomheder og for det globale og lokale samfund, på både længere og kortere sigt, herunder med særligt bidrag til opnåelse af FN’s verdensmål, ved motivering af tidssvarende regulering, gennem høringssvar og dialog med myndigheder
 • indgå i partnerskaber med det formål, at der udvikles og tilvejebringes anbefalinger, retningslinjer, vedledninger og værktøjer til virksomheders arbejde med - og herunder også rapportering på ESG-parametre, samt at sikre kvalitet i de data, der indgår i rapporteringsarbejdet
 • bidrage med en øget tillidsskabende relation mellem virksomheder og deres interessenter via kompetent rådgivning om kvalitet og troværdig i rapportering og data
 • formidle erfaringer og synliggøre rollemodeller for understøttelse af inspiration til og videndeling mellem virksomheder inden for samfundsansvar og bæredygtighed
 • understøtte revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant på ESG-området, i samarbejde med andre fagudvalg i foreningen
 • holde sig orienteret om europæiske og internationale udviklingstrends på området, og forsøge at yde indflydelse, hvor det skaber værdi for foreningens medlemmer
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen.

Læs hele Bæredygtighedsudvalgets kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Marie Voldby, formand
 • Jesper Esman Andersen, viceformand
 • Martin Yde Schmidt, viceformand
 • Jane Jagd
 • Lise Kuld
 • Mia Walde
 • Lars Fermann
 • Carsten Mønster
 • Thomas Krath Jørgensen

Sekretær: Amalie Schou Nielsen

Del til: