Revision og regnskab
Revision'og'regnskab Revision og regnskab

17. juli 2020

COVID19: Regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser

[Fast nyhed] Læs FSR - danske revisors notat om relevante regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser afledt af COVID19-situationen. Notatet indeholder eksempler på formuleringer i regnskabet, overvej...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

06. august 2020

Flere årsregnskaber i juli

Corona-krisen og fristforlængelser har haft stor betydning for antallet af indsendte årsregnskaber i 2020. Selvom antallet af indsendte årsregnskaber i juli steg i forhold til sidste år, så er der på ...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

29. maj 2020

Antallet af nyindsendte årsrapporter falder nu

Der var til og med april måned indsendt over 83.000 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen - lidt over sidste års niveau. Men i de første tre uger af maj måned er antallet faldet markant, når vi sammenlig...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

06. maj 2020

Indsendte årsregnskaber ligger over niveauet fra 2019

Der er til og med april måned indsendt over 83.000 regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Dermed er antallet over niveauet fra 2019. Spørger man revisorvirksomhederne, så er der gode forklaringer bag det h...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

06. maj 2020

Corona-krisen kræver ekstra styr på kvaliteten

Når corona-krisens omkostninger skal gøres op, vil skurkene være dem, der ikke har styr på kvaliteten.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

21. april 2020

IAASB-vejledning under COVID-19

Den internationale standardsætter på revisionsområdet udgiver vejledninger på udvalgte områder, som er særligt påvirket af COVID-19.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

16. april 2020

Fristen for at indberette årsrapport er forlænget med 3 måneder

Fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen er forlænget med 3 måneder. For langt de fleste virksomheder betyder det, at årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 8 mån...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

01. april 2020

Lagerkontrol i en coronatid – fysisk lagerkontrol

Ved revision skal revisor udføre fysisk lagerkontrol, men hvad skal revisor stille op, når Danmark er lukket ned, og både kundens og revisionsvirksomhedens medarbejdere er isoleret derhjemme?

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

31. marts 2020

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges

Erhvervsministeren har i dag den 31. marts fremsat et lovforslag, der giver mulighed for at forlænge fristen for at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Loven indeholder ikke i sig selv en fri...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

29. marts 2020

Coronavirus kan påvirke årsrapportens indhold

Hvor meget påvirker coronavirus årsrapportens indhold? Vi oplister, hvilke relevante overvejelser regnskabsaflæggerne og revisorer bør have i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab