Vi har herunder samlet nogle af de typiske spørgsmål vi har modtaget vedrørende revisoreksamen og svarene herpå:


Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål herunder, er du velkommen til at kontakte os på eksamen@fsr.dk eller direkte til Lisa Abel Christensen, som er ansvarlig for revisoreksamen på tlf. 4193 3142.

Spørgsmål


Jeg har bestået ét af modulerne inden for de sidste fire år, men dumpet tre gange på et af de andre moduler. Jeg vil derfor søge om dispensation til et fjerde forsøg, men hvordan med fire års grænsen?

Svar


Kravet om, at de tre moduler skal være bestået inden for en periode på fire år, er ophævet.

Det betyder, at kandidater, der har bestået et eller flere moduler i ABC-modellen, kan færdiggøre revisoreksamen efter ABC-modellen, uanset hvornår modulerne A, B og C er bestået, og uden at modulerne skal bestås igen.

Der er således ikke behov for at søge om dispensation vedrørende 4-års reglen, idet reglen er ophævet. 

Jeg er bestået skriftlig eksamen, men jeg er dumpet 3 gange til mundtlig eksamen. jeg vil derfor søge om dispensation til et fjerde forsøg? men hvordan med 3-års reglen?

Kravet om, at den mundtlige eksamen skal være bestået inden for en periode på tre år efter at den skriftlige prøve er bestået, er erstattet med en regel om, at den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten bestod den skriftlige prøve. 

Det betyder, at kandidater, der har bestået den skriftlige eksamen, og som har været frataget muligheden for at gå til mundtlig eksamen som følge af 3-års reglen, nu kan indstille sig til den mundtlige prøve i 2021, hvis deres sidste skriftlige eksamen er bestået i 2014 eller senere.

Der er således ikke behov for at søge om dispensation vedrørende 3-års reglen, idet reglen er erstattet af 7 års reglen. 

Jeg har deponeret min godkendelse som registreret revisor. Kan jeg indstille mig til revisoreksamen, jf. § 4 i eksamensbekendtgørelsen?

Nej, det er alene godkendte registrerede revisorer, der kan indstille sig, dvs. at du skal være aktiv registreret revisor for at kunne indstille dig.

Hvis jeg er godkendt registret revisor og gerne vil op til eksamen til statsautoriseret revisor, kan jeg så opnå dispensation i forhold til dele af eksamen?

Nej, der kan ikke opnås dispensation i forhold til eksamen til statsautoriseret revisor.

Kan en registreret revisor, der ikke er cand.merc.aud. og ikke tidligere har været indstillet til revisoreksamen, indstille sig på baggrund af § 4 i eksamensbekendtgørelsen?

Ja, en registreret revisor, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder jf. revisorlovesns § 2, kan indstille sig til revisoreksamen.

Jeg er blevet erklæret ordblind og har dokumentation herfor, kan jeg få ekstra tid til den skriftlige eksamen, som jeg er tilmeldt?

Ja, du skal skrive til Erhvervsstyrelsen på eksamensudvalget@erst.dk og anmode om dispensation samt vedlægge dokumentation, der gives 25% ekstra tid pr. eksamen. Den ekstra tid vil blive tildelt i ITX-Flex.

Jeg ammer stadig mit barn og skal op til et eller flere af de skriftlige moduler til revisoreksamen, kan jeg ansøge om ekstra tid til at gennemføre eksamen?

Ja, du skal skrive til Erhvervsstyrelsen på eksamensudvalget@erst.dk og anmode om dispensation til ekstra tid til amning, der gives ½ time ekstra til modul A og C samt en time ekstra til modul B. Du skal dog være opmærksom på, at tiden alene effektueres, hvis du får behov for at amme dit barn.

Må jeg anvende internettet under den mundtlige prøve og må jeg medbringe en tablet til selve eksaminationen ?

Ja, du må gerne bruge internettet under den mundtlige prøve, der gælder dog de samme regler, som under den skriftlige prøve, det er dit eget ansvar, at du kan logge på det lokale wifi.

Desuden må du også godt tage en tablet med ind til selve eksaminationen, men alene til brug for din disposition.

Del til: