Vi har herunder samlet nogle af de typiske spørgsmål vi har modtaget vedrørende revisoreksamen og svarene herpå:


Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål herunder, er du velkommen til at kontakte os på eksamen@fsr.dk eller direkte til Camilla Wolf, som er ansvarlig for revisoreksamen på tlf. 6115 0157.

Spørgsmål


Jeg har bestået ét af modulerne inden for de sidste fire år, men dumpet tre gange på et af de andre moduler. Jeg vil derfor søge om dispensation til et fjerde forsøg, men hvordan med fire års grænsen?

Svar


Kravet om, at de tre moduler skal være bestået inden for en periode på fire år, anses for opfyldt, når de tre moduler er bestået inden for fire kalenderår.

Eksempel: Du har bestået modul A i 2015 men er dumpet til modul B i 2015, 2016 og 2017. Du opnår en 4. gangs dispensation til modul B. Fire års kravet i eksamensbekendtgøreselens § 6, stk. 2, 1. pkt., vil være opfyldt, forudsat at du har bestået modul B og også C senest 2019.

Jeg har deponeret min godkendelse som registreret revisor. Kan jeg indstille mig til revisoreksamen, jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen?

Nej, det er alene godkendte registrerede revisorer, der kan indstille sig, dvs. at du skal være aktiv registreret revisor for at kunne indstille dig.

Hvis jeg er godkendt registret revisor og har været indstillet til skriftlig eller mundtlig revisoreksamen, men ikke har bestået ved de tre forsøg, kan jeg så indstille mig til revisoreksamen på baggrund af min godkendelse som registreret revisor?

Ja, hvis du er godkendt registreret revisor, kan du indstille dig til revisoreksamen i henhold til § 20 i eksamensbekendtgørelsen og får dermed 3 forsøg til at bestå modul B og C samt 3 forsøg til at bestå den mundtlige prøve.

Kan en registreret revisor, der ikke er cand.merc.aud. og ikke tidligere har været indstillet til revisoreksamen, indstille sig på baggrund af § 20 i eksamensbekendtgørelsen?

Ja, når en registreret revisor er godkendt og aktiv, kan vedkommende indstille sig til modul B og C samt den mundtlige prøve.

Jeg er blevet erklæret ordblind og har dokumentation herfor, kan jeg få ekstra tid til de(t) modul(er), som jeg er tilmeldt?

Ja, du skal skrive til Erhvervsstyrelsen på eksamensudvalget@erst.dk og anmode om dispensation samt vedlægge dokumentation, der gives 25% ekstra tid pr. modul. Den ekstra tid vil blive tildelt i ITX-Flex.

Jeg ammer stadig mit barn og skal op til et eller flere af de skriftlige moduler til revisoreksamen, kan jeg ansøge om ekstra tid til at gennemføre eksamen?

Ja, du skal skrive til Erhvervsstyrelsen på eksamensudvalget@erst.dk og anmode om dispensation til ekstra tid til amning, der gives ½ time ekstra til modul A og C samt en time ekstra til modul B. Du skal dog være opmærksom på, at tiden alene effektueres, hvis du får behov for at amme dit barn.

Må jeg anvende internettet under den mundtlige prøve og må jeg medbringe en tablet til selve eksaminationen ?

Ja, du må gerne bruge internettet under den mundtlige prøve, der gælder dog de samme regler, som under den skriftlige prøve, det er dit eget ansvar, at du kan logge på det lokale wifi.

Desuden må du også godt tage en tablet med ind til selve eksaminationen, men alene til brug for din disposition.

Del til: